Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ Tổ chức đại Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 20/03/2020

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, với nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện 16/03/2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 13/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư 11/03/2020

Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 09/03/2020

Hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng 29/4/1958 – 29/4/2020, Chi cục Văn thư – Lưu trữ trân trọng giới thiệu đến độc giả nội dung tài liệu thuộc phông lưu trữ tài liệu Sở Xây dựng.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 11/02/2020

Từ khi tách tỉnh đến nay, ngành nông nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại - Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc 13/01/2020

Nối tiếp chuyên đề giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại – Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020) 07/01/2020

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 25/12/2019

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 10/12/2019

Phát huy giá trị tài liệu là mục tiêu và kết quả phản ánh hiệu quả của công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11