Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu UBND huyện Tam Dương 14/09/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND huyện Tam Dương giai đoạn từ năm 1964 đến năm 2013 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 11/08/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2018 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 20/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 14/07/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2011 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc 11/06/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2010 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông 12/05/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Bưu chính - Viễn thông, phông Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2012 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 21/04/2020

Ngày 16/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 10/04/2020

Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp bản sao và chứng thực thực lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc. 08/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2357/UBND-KSTT2 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phú

Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ Tổ chức đại Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 20/03/2020

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, với nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7