Công tác số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 17/11/2021

Trong thời đại khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin có những bước phát triển mang tính đột phá, việc số hóa tài liệu – “là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số” cũng nằm trong quỹ đạo phát triển đó.

Tăng cường công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 06/10/2021

Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức lại theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025” 31/08/2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ trong giai đoạn hiện nay 26/08/2021

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải cách nền hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn

Công tác văn thư, lưu trữ trong nền hành chính nhà nước. 08/07/2021

Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao ‎ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại Thông đạt 1C/VP ngày 03/01/1946 nêu lên tư tưởng chiến lược và những yêu cầu cấp bách cho công tác bảo vệ tài liệu lưu trữ.

Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 29/06/2021

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2021 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trong mùa mưa bão 07/06/2021

Tài liệu lưu trữ là cơ sở cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế văn hóa trong từng vùng và toàn quốc, là căn cứ rất quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Công tác Văn thư - Lưu trữ ở thời kỳ 1950 - 1968 qua một số vật liệu “Đặc biệt” 05/05/2021

Ở thời kỳ 1950 - 1968 thì Giấy dó, ghim kẹp, đinh ghim, kim khâu chỉ…là những vật liệu tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại cho thấy đóng góp rất to lớn của những người làm công tác Văn thư - Lưu trữ trong giai đoạn 1950 - 1968.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 05/05/2021

Để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng của các cá nhân, tổ chức đến khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu Tài liệu lưu trữ về “Sổ Vàng” của Ban liên lạc Cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm tỉnh Vĩnh Phúc (Phần III) 07/04/2021

Nối tiếp chuyên đề “Sổ Vàng” của Ban liên lạc Cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm của tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 03/2021.

Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11