Chuyên đề “ Gia đình vẻ vang” qua tài liệu lưu trữ.

16/01/2019

          Nhân kỷ niệm kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019), kỷ niệm 12 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007 - 2019) và đón xuân Kỷ Hợi 2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục xin giới thiệu Nghị định số 20/ND ngày 24 tháng 11 năm 1955 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chuyên đề tháng 01 năm 2019.

Nghị định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký về việc tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 396 gia đình có con, em, anh, cháu, chồng tòng quân cư trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính, phông số 01 - Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phú, mục lục số 01, hộp 08, hồ sơ số 119, gồm 18 trang A4, hiện được bảo quản tại kho lưu trữ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được biên soạn lại từ bản đánh máy chữ: 

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho những gia đình có con, em, anh, cháu, chồng tòng quân dưới đây:

1168. PHẠM VĂN ĐĂNG, 21 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có anh là Phạm Xuân Khu, tiểu đội trưởng, Đội điều trị 3.

1169. TRIỆU THỊ TÚY, 70 tuổi, thôn Hoàng Chung, Đồng Ích, Lập Thạch, có con là Lương Ngọc Chính, tiểu đội trưởng, Đội điều trị 1.

1170. NGUYỄN VĂN THÀNH, 62 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thanh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1171. HOÀNG THỊ THỊNH, 50 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Xuân Nhã, cán bộ của Trung đoàn 88

- Trần Quốc Phong, cán bộ của Trung đoàn 148

1172. ĐÀO THỊ MÔN, 29 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Đào Nguyên Cổn, tiểu đội phó, Đại đoàn 351.

1173. NGUYỄN VĂN TUYẾT, 47 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Thực, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 45.

1174. NGUYỄN KHẮC ĐỈNH, 46 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Khắc Trừ, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1175. ĐỖ VĂN TẾ, 52 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Phái, tiểu đội phó, Trung đoàn 165.

1176. NGUYỄN VĂN LUNG, 50 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thung, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 1177. HÀ VĂN SINH, 50 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch,

có con là Hà Đức Lợi, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1178. ĐẶNG VĂN KHUYẾN, 53 tuổi, thôn Bỉ La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Luyện, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

1179. ĐỖ THỊ TỀ, 71 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hai Sơn, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1180. NGUYỄN THỊ TRỌNG, 41 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vỹ, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1181. TRẦN VĂN TƯỜNG, 43 tuổi, thôn Bỉ La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hoành, tiểu đội phó, Trung  đoàn 240.

1182. ĐÀO THỊ MỊCH, 26 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Tạ Văn Chân, tiểu đội phó, Trung đoàn 86.

1183. NGUYỄN VĂN TÍCH, 68 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tác, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1184. TRẦN VĂN BÁT, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Trần Kim Ngọc, tiểu đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1185. HOÀNG VĂN LOAN, 39 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Hoàng Văn Hoe, cán bộ, Cục vận tải.

1186. TRẦN VĂN LỄ, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Trần Xuân Bái, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1187. TRIỆU THỊ CẦN, 61 tuổi, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Trọng Chuc, chiến sĩ, thuộc Tiểu đoàn 144.

1188. HOÀNG QUỐC KHÁNH, 50 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Quốc Hộ, chiến binh, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1189. PHAN ĐINH MÀN, 55 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Phan Đình Đá, chiến sĩ, Tiểu đoàn 302.

1190. LƯU ĐỨC GIÁC, 17 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có anh là Lưu Đức Hiền, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1191. NGUYỄN THỊ MIỄN, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thư, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1192. TRƯƠNG VĂN KHANH, 63 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trương Văn Ham, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc

- Trương Văn Long, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc

1193.   NGUYỄN THẾ CHUYỀN, 57 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đại, cán bộ, thuộc Trung đoàn 15.

1194. TẠ VĂN NHÂN, 54 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Tạ Văn Cương, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1195. ĐÀO VĂN HOÀN, 30 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Đào Văn Hảo, chiến sĩ Tỉnh đội Hai Ninh.

1196. VŨ VĂN KHẮC, 79 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Hồng Xuyên, cứu thương, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1197. TRẦN VĂN KIM, 46 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Văn Nghiên, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1198. TẠ VĂN CHU, 67 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Tạ Công Ngoạn, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1199. NGUYỄN THỊ THÌN, thôn Dương Chi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Mậu, tiểu đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1200. HOÀNG VĂN CHUÔNG, 55 tuổi, thôn Bồ Lý, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Khang, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1201. NGUYỄN THỊ MÃO, 56 tuổi, xóm Ngọc Thụ, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Hải, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

1202. ĐINH THỊ ƯU, 62 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Tính, chiến sĩ thuộc Cục quân khí.

1203. TRẦN THỊ KHIẾU, 62 tuổi, xóm Yên Hòa, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Sinh, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1204. LÊ THỊ TẺO, 76 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiệu Đích, cán bộ, Tiểu đoàn 11.

1205. NGUYỄN VĂN TỀ, 68 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tich, y tá, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1206. ĐỖ VĂN SẠ, 50 tuổi, thôn Xuân Lôi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Hoan, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1207. NGUYỄN THỊ VINH, 54 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Huy Thực, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

1208. NGUYỄN THỊ CẤP, 56 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hán, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1209. VŨ VĂN BẮC, 61 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Chương, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1210. VŨ VĂN CHẢU, 46 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có em là Vũ Văn Lan, chiến sĩ, Tổng cục cung cấp.

1211. VŨ VĂN ĐỆN, 53 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Thịnh, chiến sĩ, Tổng cục cung cấp.

1212. VŨ THỊ ÉN, 32 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Vũ Văn Chỏ, tiểu đội, Cục quân khí.

1213. NGUYỄN VĂN CHU, 65 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đinh Liễu, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

1214. NGUYỄN VĂN ĐỨC, 33 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Hợp, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 151.

1215. NGUYỄN VĂN HOÀN, 27 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có anh là Nguyễn Văn Toàn, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1216. VŨ THỊ DIỆN, 65 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Ngọc Chanh, chiến sĩ, Đoàn 99

- Nguyễn Kim Hung, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148

1217. NGUYỄN THỊ THUẬN, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Ngọc Truyên, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1218. VŨ HỮU UYÊN, 28 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ Tiểu đội phó, Đại đoàn 316, đã giải ngũ.

1219. NGUYỄN THỊ ĐĨNH, 29 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Kim Quy, chiến sĩ, Đoàn 99.

1220. NGÔ VĂN LƯỢNG, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Ngô Đinh Chuyên, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1221. VŨ XUÂN CHI, 42 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Manh Quang, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1222. NGUYỄN THỊ BÀO,  67 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Đường, cán bộ, E 675.

1223. NGUYỄN VĂN QUYỀN, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phuc, tiểu đội phó, đoàn 99 và Nguyễn Công Bình, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1224. NGUYỄN VĂN LONG, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiến Hùng, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1225. NGUYỄN THỊ PHỤNG, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Lê Xuân Nhát, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1226. NGUYỄN THỊ ĐÀO, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kiểm, cán bộ, Trung đoàn 248.

1227. NGUYỄN THỊ HOA, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Thị Hoa, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

1228. NGUYỄN THỊ LƯƠNG, 27 tuổi, thôn Han, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Dương Quốc Hồi, chiến sĩ, Tiểu đoàn 144.

1229. KHỔNG THỊ BẰNG, 47 tuổi, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phan, chiến sĩ, Đại đoàn 351.

1230. NGUYỄN THỊ LỰU, thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Hiến, tiểu đội trưởng, Đại đội cảnh vệ Vĩnh Phúc.

1231. NGUYỄN VĂN HUẤN, 29 tuổi, thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, cấp bậc Trung dội phó, thuộc Trung đoàn 102.

1232. NGUYỄN THỊ ĐA, 23 tuổi, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Phan Văn Giá, chiến sĩ, Tiểu đoàn 448.

1233. ĐÀO VĂN NĂNG, 52 tuổi, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Tiên Cường, chiến sĩ, Đại đoàn 316.

1234. KHỔNG VĂN HỢP, 60 tuổi, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Lai, chiến sĩ, Cục vận tải.

1235. PHAN THỊ BÍNH, 19 tuổi, thôn Ngọc Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Ngọc Kha, tiểu đội phó, E 151.

1236. NGUYỄN VĂN ĐẠI, 60 tuổi, thôn Yên My, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Liệu, cán bộ, Trung đoàn 354.

1237. ĐỖ THỊ NGỌC, 58 tuổi, thôn Han, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Đắc, bộ đội chủ lực

- Trần Văn Quynh, chiến sĩ, Trung đoàn 176 (liệt sĩ)

1238. NGUYỄN THỊ HÀM, 20 tuổi, thôn Han, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Phan Văn Tá, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1239. NGUYỄN MINH ĐỨC, 26 tuổi, thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Xuân Hạnh, trung đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1240. NGUYỄN THỊ SỨNG, 25 tuổi, thôn Han, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Minh Hưng, ban cung cấp,  Đội 38.

1241. VŨ VĂN HƯỞNG, 71 tuổi, thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có  con là Vũ Văn Phói, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 308 và Vũ Văn Ngau, trung đội phó, Tiểu đoàn 548.

1242. ĐỖ THỊ NÚI, xóm Ản, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Uyển, cán bộ thuộc Trung đoàn 349.

1243. TRẦN ĐĂNG GIO, 59 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nặc, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

1244. NGUYỄN VĂN ĐỨC, 56 tuổi, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Túc, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1245. NGUYỄN VĂN VÂN, 44 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có em là Nguyễn Văn Tá, chiến sĩ, Tiểu đoàn 206.

1246. NGUYỄN VĂN HUYẾN, 53 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Trang, chiến sĩ, Đại đoàn 312.

1247. TRIỆU THỊ DIÊN, 50 tuổi, thôn Thành Công, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Nhan, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (mất tích).

1248. VŨ VĂN GANG, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Phượng, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1249. LÊ VĂN ĐÁNH, 52 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Lê Văn Huệ, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1250. ĐÀO QUANG CHUNG, 30 tuổi, xã Đồng Ích, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Đại đoàn 351 (giải ngũ).

1251. VŨ VĂN NUÔI, 65 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Lợi, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 316.

1252. HÀ VĂN THÔN, 18 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có anh là Hà Văn Phong, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1253. TRẦN CHU, 72 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Vựng, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

1254. ĐẶNG THỊ VINH, 50 tuổi, sinh quán Việt Trì, trú quán, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Việt Quỳ, đại đội trưởng thuộc Đại đoàn 308 (liệt sĩ).

1255. NGÔ THỊ TỨ, 58 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Vấn, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1256. NGUYỄN VĂN VY, 38 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Tuất, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1257. ĐIỀN THỊ LAN, 20 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Văn Thoại, y tá thuộc Trung đoàn 88.

1258. VŨ VĂN TÒI, 36 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có em là Vũ Văn Lợi, chiến sĩ, Đại đoàn 354.

1259. NGUYỄN THỊ NHÀI, 48 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phụ, chiến sĩ, Trung đoàn 98.

1260. ĐÀO THỊ ĐIỀN, 58 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Đào Văn Bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1261. NGUYỄN THỊ LIỄU, 57 tuổi, trú quán xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Lũng, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1262. NGUYỄN VĂN KHOAN, 79 tuổi, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Trung, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1263. NGUYỄN VĂN TÂN, 29 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có anh Nguyễn Văn Tàn, trung đội phó, Trường lục quân Việt Nam.

1264. ĐỖ THỊ YỂNG, 57 tuổi, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiên Thể, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1265. NGUYỄN ĐÌNH HÀO, 45 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phú, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1266. NGUYỄN VĂN DIỆM, 67 tuổi, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Huyền Thụ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 102.

1267. TRẦN VĂN ĐỨC, 47 tuổi, thôn Nghĩa Lý, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tích, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1268. HOÀNG THỊ CHẾ, 40 tuổi, thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có em là Hoàng Văn Kiến, bộ đội, Tiểu đoàn 232.

1269. NGUYỄN VĂN PHU, trú quán thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có 2 em tòng quân:

- Nguyễn Ngọc Sinh, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 312

- Nguyễn Văn Thuận, trung đội phó, Đại đoàn 308 (hy sinh)

1270. TRẦN VĂN ĐƯỜNG, 45 tuổi, xóm Thai Binh, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có em là Trần Hữu Ngự, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1271. TRẦN THỊ ẨM, 67 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Lê Thanh Long, cán bộ, Cục quân khí.

1272. NGUYỄN VĂN VINH, 70 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nghi, chiến sĩ, Đoàn 99.

1273. TRẦN VĂN THÂN, 51 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nho, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1274. NGUYỄN VĂN HỊCH, 48 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lich, tiểu đội trưởng, Tổng cục cung cấp.

1275. NGUYỄN THỊ THUẪN, 68 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tiếp, cán bộ, Trung đoàn 141.

1276. VŨ VĂN TRIỆU, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Minh Tân, chiến sĩ, Cục quân y.

1277. NGUYỄN THỊ CƠ, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khối, tiểu đội phó, Đoàn 99.

1278. TRẦN VĂN GIẢN, 64 tuổi, xóm Kien Thiet, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Huyến, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

1279. BÙI VĂN TIỆP, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Bùi Văn Xiết, chiến sĩ, Tiểu đoàn 144.

1280. NGUYỄN THẾ TRUYỀN, 36 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Xuân Thu, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1281. NGUYỄN THỊ TỒN, 57 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Văn Tính, chiến sĩ, Tiểu đoàn 144.

1282. ĐỖ QUANG NGÃI, 54 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Quang Nghị, tiểu đội phó, Đoàn 99.  

1283. NGUYỄN VĂN TÁ, 53 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện

Lập Thạch, có con là Nguyễn Kim Tiến, chiến sĩ, Đoàn 99.

1284. NGUYỄN VĂN NGỌC, 37 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Vàng, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

1285. TRIỆU DŨNG, 52 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Đĩnh, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

1286. NGUYỄN VĂN TÚ, 35 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Thế Sử, cán bộ, Trung đoàn 88.

1287. TẠ THỊ CHUNG, 28 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Đỗ Giản, cán bộ, Trung đoàn 77.

1288. ĐÀO VĂN TÂY, 43 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Văn Hướng, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

1289. NGUYỄN KHẮC DÂN, 29 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Khắc Định, tiểu đội trưởng, Đội điều trị 1.

1290. DƯƠNG THỊ TỊU, 33 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Dương Văn Tế, chiến sĩ, Cục vận tải.

1291. ĐÀO VĂN THỊNH, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Đào Đức Minh, tiểu đội phó, Đại đoàn 308.

1292. TRẦN VĂN NGỰ, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hoán, chiến sĩ, Tiểu đoàn 541.

1293. PHAN VĂN MIỄN, 46 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có  con là Phan Văn Nhân, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

1294. ĐÀO THỊ CẨN, 41 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trương Duy Hiển, chiến sĩ, Tiểu đoàn 541.

1295. NGUYỄN THỊ DIỀN, 70 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Ngô Văn Bá, cán bộ, Đại đoàn 312.

1296. NGUYỄN THỊ CÂY, 23 tuổi, thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Chạch, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1297. ĐỖ QUỐC SÁ, 45 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Quốc Sắc, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

1298. LƯU VĂN TÂM, 39 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Lưu Văn Tại, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1299. NGUYỄN THỊ GÁI, 56 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tạc, thương binh, trại thương binh Phú Thọ.

1300.NGUYỄN THỊ NHƯỢNG, thôn Bỉ La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Bỉnh, chiến sĩ, Trung đoàn 349.

1301. NGUYỄN VĂN KHÁNH, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Xuân, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

1302. BÙI VĂN CHẠCH, 61 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Hoằng, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1303. LƯU VĂN CHẤP, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có em là Lưu Văn Nhung, thương binh, Ty thương binh Phú Thọ.

1304. HOÀNG VĂN VỸ, 50 tuổi, thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Mỹ, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1305. LÊ KHẶC NUNG, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có cháu là Quang Khúc, chiến sĩ, Đoàn 99.

1306. LÊ KHẮC NHÂN, 53 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Khắc Thường, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 348.

1307. TRIỆU TUYÊN QUỲNH, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Tuyên Quýnh, chiến sĩ, Cục quân y.

1308. TRẦN THỊ BÁCH, trú quán xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Phấn, trung đội phó, Trung đoàn 148.

1309. ĐÀO VĂN THUẦN, 55 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Đào Văn Niễn, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (trú quán Nguyễn Huệ, Lập Thạch).

1310. TRẦN QUANG ỨNG, 54 tuổi, thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quang Dụng, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (hy sinh).

1311. ĐÀO NGỌC PHÙNG, 60 tuổi, thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Ngọc Yết, Y tá, Trung đoàn 209.

1312. PHAN VĂN PHẨM, 55 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, Lập Thạch, có con là Phan Văn Giá, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1313. NGUYỄN VĂN TẢI, 61 tuổi, trú quán thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, có con là Nguyễn Ngọc Đại, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

1314. ĐINH VĂN LÂN, thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Đinh Văn Bân, chiến sĩ, Trung đoàn 159.

1315. NGUYỄN VĂN TẢI, trú quán thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thị Sơn Cac, Đội điều trị 5 (hy sinh).

1316. TRẦN QUANG BÌNH, 43 tuổi, thôn Vân Trục, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quang Tịnh, đội viên, Cục quân y (hy sinh).

1317. NGUYỄN THỊ ĐIỂU, 27 tuổi, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Tính, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

1318. NGUYỄN VĂN LỰC, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nga, chiến sĩ, Tiểu đoàn 419.

1319. TRƯƠNG ĐỨC XANH, 58 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Trương Đức Thịnh, cán bộ thuộc Trung đoàn 354.

1320. HÀ NHÂN SÂM, 54 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Hà Văn Truật, chiến sĩ D 5

- Hà Văn Thực, chiến sĩ tiểu đoàn 19

1321. NGUYỄN THỊ THANH, 65 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Lương Văn Bào, trung đội thuộc Đại đội 500.

1322. TRẦN QUANG ẨM, 36 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có em là Trần Quang Vui, hiện ở Trung đoàn 102.

1323. PHẠM THỊ LẠO, 49 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Võ, chiến sĩ, Trung đoàn 238 (hy sinh).

1324. LƯU TÂM BỘC, 45 tuổi, thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ, huyện Lập Thạch, có con là Lưu Tâm Cường, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

1325. NGUYỄN VĂN DIỆN, thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Mạc, chiến sĩ, Trung đoàn 55.

1326. ĐỖ VĂN SẢN, 54 tuổi, thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Đỗ Quang Trung, chiến sĩ, Trung đoàn 102

- Đỗ Liên Chinh, chiến sĩ, Bộ đội địa phương

1327. NGUYỄN THỊ ANH, 74 tuổi, thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đường, tiểu đội phó, Trung đoàn 141.

1328. PHÙNG THỊ THƯỜNG, 55 tuổi, thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thanh Sơn, chiến sĩ, Cục vận tải.

1329. NGUYỄN THỊ TẠ, thôn Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kiện, chiến sĩ, Trung đoàn 55.

1330. LƯU THỊ GIÁ, 37 tuổi, thôn Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Tiet, chiến sỹ (hy sinh).

1331. NGUYỄN VĂN TƯ, 59 tuổi, thôn Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hoành, cán bộ, Tổng cục cung cấp.

1332. HÀ THỊ DÀ, 71 tuổi, thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con và cháu tòng quân:

- Con: Đỗ Khắc Gi, hiện ở Đại đoàn 312

- Cháu: Đỗ Văn Bích, tiểu đội, Tổng cục cung cấp

1333. NGUYỄN HỮU THUẬT, 68 tuổi, thôn Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Viên, Cục vận tải.

1334. LÊ VĂN VŨ, 51 tuổi, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Lê Văn Đàm, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1335. HÀ VĂN PHÒNG, 59 tuổi, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Hà Văn Khải, chiến sĩ, Cục vận tải.    

1336. ĐỖ THỊ CHÈ, thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con

là Nguyễn Kim Lăng, tiểu đội  trưởng, Trung đoàn 248.

1337. HÀ VĂN NHƯ, 56 tuổi, thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Sâm, chiến sĩ, Tổng cục cung cấp.

1338. NGUYỄN VĂN MÁN, 52 tuổi, thôn Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Nguyễn Văn Sản, chiến sĩ, Tiểu đoàn 541.

1339. NGUYỄN VĂN LƯỠNG, 66 tuổi, thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Quyền, chiến sĩ, Trung đoàn 52.

1340. HÀ VĂN CÁN, 52 tuổi, thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Căn, tiểu đội, Tiểu đoàn 383.

1341. VŨ THỊ LUẬN, 28 tuổi, trú quán xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có chồng là Vũ Việt Tống, chiến sĩ, Tiểu đoàn 28.

1342. NGUYỄN VĂN TUYỂN, 45 tuổi, trú quán xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Chù, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1343. NGUYỄN VĂN KHIẾT, 47 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nguyên, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1344. NGUYỄN VĂN TỊCH, 58 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lữ, tiểu đội phó, Trung đoàn 88.

1345. NGUYỄN VĂN TỴ, 62 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kiên, trung đội trưởng, Trung đoàn 148.

1346. NGUYỄN VĂN LAN, 37 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có 2 em tòng quân:

- Nguyễn Văn Huệ, chiến sĩ, Đoàn 99

- Nguyễn Văn Cúc, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh)

1347. NGUYỄN THỊ SÒ, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngọ, chiến sĩ, Trung đoàn 124.

1348. PHẠM VĂN THUNG, 61 tuổi, trú quán xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Sùng, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1349. NGUYỄN VĂN CẦU, 42 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Bính, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1350. PHẠM THỊ HOA, 69 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khiêm, chiến sĩ, Trung đoàn 675.

1351. HÀ THỊ HẢI, 58 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kỳ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 88.

1352. NGUYỄN THỊ THẾ, 29 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có chồng là Hà Văn Thuận, chiến sĩ, Đoàn 99.

1353. LA THỊ ĐĂNG, 63 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Hán Văn Cự, chiến sĩ, Tiểu đoàn 696 (hy sinh).

1354. ĐỖ THỊ PHƯƠNG, 56 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Ký, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

1355. PHẠM VĂN SƠ, 65 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Nghĩa, tiểu đội phó, Tổng cục chính trị.

1356. ĐÀO TIẾN LỰC, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có em là Phạm Ba Lợi, chiến sĩ, Trung đoàn 250.

1357. TRẦN THỊ DÙNG, 23 tuổi, trú quán xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Thám, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1358. NGUYỄN THỊ THI, 31 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Vũ Văn Đích, cán bộ, Phòng tham mưu F 308.

1359. NGUYỄN VĂN LAN, 64 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Cúc, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1360. NGUYỄN VĂN SẢN, 76 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Biên, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1361. NGUYỄN THỊ SINH, 36 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Ngọc Tât, Bộ đội chủ lực.

1362.   NGUYỄN THỊ THÙY, 64 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lãm, cán bộ, Trung đoàn 238.

1363. NGUYỄN VĂN NGÔN, 47 tuổi, thôn Bình Lạc, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Dụ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

1364. NGUYỄN VĂN CUÔNG, 54 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nhật, chiến sĩ, Tiểu đội 326.

1365. NGUYỄN THỊ ĐẾ, 50 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Minh Hải, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

1366. VŨ THỊ KHÁNH, 36 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có người tòng quân là Vũ Huỳnh, trung đội trưởng, Cục quân nhu.

1367. DƯƠNG TIẾN ĐẮC, 55 tuổi, thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có em là Dương Tiến Vực, chiến sĩ, Tỉnh đội Hai Ninh.

1368. NGUYỄN VĂN LỤC, 22 tuổi, thôn Bạch Lưu Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Cục vận tải (giải ngũ).

1369. VŨ VĂN NGHIỆP, 63 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Thị Dạm, tiểu đội phó, Tỉnh đội Lạng Sơn.

1370. TRẦN VĂN TÝ, 45 tuổi, xóm Yên Hòa, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có em là Trần Văn Ba, tiểu đội trưởng, Cục vận tải.

1371. NGUYỄN THỊ TẦM, 56 tuổi, xóm Nghệ An, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Hiệp, cán bộ, Đại đoàn 351.    

1372. NGUYỄN VĂN DỤNG, xóm Lục Trụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch,

có con là Nguyễn Văn Me, ở Trung đoàn 238 (hy sinh).

1373. NGUYỄN VĂN LONG, 56 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con ;à Nguyễn Đức Tý, chiến sĩ, Đoàn 99.

1374. ĐỖ VĂN NIÊM, 64 tuổi, xóm Thắng Lợi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Thế Ân, cán bộ, Trung đoàn 209.

1375. NGÔ VĂN MIỆN, 80 tuổi, xóm Nghệ An, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Ngô Văn Thường, chiến sĩ, Trung đoàn 83.

1376. NGUYỄN THỊ MÙI, 73 tuổi, xóm Đông Xuân, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Dô, chiến sĩ, Trung đoàn 234.

1377. PHẠM VĂN DƯƠNG, 54 tuổi, xóm Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Tất Đạt, tiểu đội phó, Trung đoàn 148.

1378. TRẦN THỊ LAN, 32 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Thai Bổ, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1379. NGUYỄN THỊ KIỂN, 75 tuổi, xóm Xuân Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiên Y, trung đội trưởng, Trung đoàn 238.

1380. PHẠM VĂN CHÂU, 61 tuổi, xóm Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Hoe, trung đội phó, Trung đoàn 148.

1381. PHẠM VĂN CẦU, 66 tuổi, xóm Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Ước, tiểu đội, Trung đoàn 88.

1382. NGUYỄN THỊ THÂN, 75 tuổi, thôn Phu Thu, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ca, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1383. NGUYỄN THIỆN BÀO, 42 tuổi, xóm Xuân Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiên Lãm, trung đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1384. CAO VĂN TRƯỢNG, 55 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Cao Văn Lưỡng, tòng quân ở Đại đoàn 351.

1385. TRẦN VĂN TRỌNG, 55 tuổi, xóm Nghệ An, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Đức Hậu, tòng quân ở Trung đoàn 238.

1386. LÊ THỊ HẠNG, 51 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Tuế, đội viên, hiện ở trại thương binh Phú Thọ.

1387. TRẦN VĂN SÁO, 62 tuổi, xóm Tiên Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Cảnh, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1388. NGUYỄN VĂN RUỘNG, 62 tuổi, xóm Tiên Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Kim Thi, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 367.

1389. ĐỖ THỊ THÁM, 71 tuổi, xóm Chiến Thắng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Phuc Phàm, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1390. PHẠM VĂN THỦY, 58 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Đình Bảng, chiến sĩ, Đoàn 99.

1391. TRẦN VĂN DU, 61 tuổi, xóm Tiên Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con và cháu tòng quân:

- Con: Trần Văn Chăn, chiến sĩ, Trung đoàn 16

- Cháu: Trần Văn Dảng, chiến sĩ, Trung đoàn 16 (hy sinh)

1392. HÀ THỊ XUÂN, 59 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Kim Liêu, cán bộ, Tiểu đoàn 144.

1393. NGÔ VĂN VỌNG, 58 tuổi, xóm Lien Son, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Ngô Văn Hy, chiến sĩ, Đại đoàn 351.

1394. NGUYỄN THIỆN TẤM, 70 tuổi, xóm Xuân Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Thiên Binh, Bộ đội chủ lực

- Nguyễn Thiên Chén, Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ)

1395. NGUYỄN THIỆN TOÁN, 55 tuổi, xóm Xuân Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiên Tứ, chiến sĩ, Đại đoàn 360.

1396. NGUYỄN THỊ KHANG, 27 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Kim Son, trung đội trưởng, Trung đoàn 351.

1397. VŨ VĂN TOẠI, 43 tuổi, xóm Xuân Phong, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Lương, y tá trưởng, Đại đội 953.

1398.NGUYỄN VĂN TỰ, 51 tuổi, xóm Luc Thụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bao, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1399. NGUYỄN VĂN NHẤT, 60 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vỵ, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1400. NGUYỄN VĂN PHAN, 60 tuổi, xóm Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Ngà, hiện ở Bộ đội chủ lực.

1401. PHẠM VĂN MẬU, 51 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Cường, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1402. NGÔ THỊ BÔNG, 67 tuổi, xóm Chiến Thắng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Đính, tiểu đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1403. ĐỖ VĂN DÀM, 64 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Đạc, chiến sĩ, Đoàn 99.

1404. NGUYỄN VĂN THÊM, 54 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vĩnh, cán bộ, bộ đội chủ lực và Nguyễn Văn Thăng, đại đội trưởng, Tiểu đoàn 312 (Bắc Giang).

1405. TRẦN VĂN CÁN, 58 tuổi, xóm Lien Son, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Túy, tiểu đội trưởng, Bộ đội chủ lực.

1406. NGUYỄN THIỆU TRÙ, 67 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiệu Hoành, chiến sĩ, Trung đoàn 349.

1409. DOÃN VĂN HUỐNG, 48 tuổi, xóm Lien Son, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Doãn Văn Tôn, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1410. NGUYỄN THỊ NẰM, 55 tuổi, xóm Đoàn Kết, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đạc, tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 960.

1411. NGUYỄN VĂN DỤNG, 59 tuổi, xóm Luc Thụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Mễ, chiến sĩ, Bộ đội chủ lực (hy sinh).

1412. PHẠM THỊ QUY, 57 tuổi, xóm Đoàn Kết, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trần Ngọc Thuật, chiến sĩ, Đoàn 99.

1413. VŨ VĂN CHANH, 58 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Ca, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1414. ĐỖ THỊ CẬN, 70 tuổi, xóm Luc Thụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Yến, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (hy sinh).

1415. NGUYỄN QUANG CHIỀU, xóm Phu Cuong, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Bạn, tiểu đội phó, Đoàn 99.

1416. NGUYỄN VĂN GIAO, 40 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thiều, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1417. NGUYỄN VĂN THÔNG, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thùy, cán bộ, Tiểu đoàn 144.

1418. HÀ HỮU SÚC, 40 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có em là Hà Hữu Sắc, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 308.

1419. NGUYỄN VĂN DƯ, 56 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Tham Thính, chiến sĩ, Trung đoàn 151.

1420. KHỔNG THỊ ĐÊ, 45 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Bá Sáng, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1421. KHỔNG VĂN CỦNG, 50 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Trang, chiến sĩ, Đoàn 99.

1422. NGUYỄN VĂN NHÂM, 47 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngọ, chiến sĩ, Trung đoàn 349.

1423. HÀ VĂN KHÓA, 54 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Hà Thế Sinh, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc

- Hà Ngọc Thạch, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc

1424. ĐẶNG VĂN BÀO, 56 tuổi, thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Long, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1425. TRẦN THỊ THOA, 70 tuổi, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quy Tât, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1426. NGUYỄN KHẮC KHOA, 47 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích,

huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Khắc Bính, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1427. NGUYỄN VĂN MÉO, 55 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Trực, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1428. TRẦN VĂN LẬP, 63 tuổi, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Khang Nghiệp, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

1429. NGUYỄN THỊ TỀ, 71 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Tiến, cán bộ, Trung đoàn 238.

1430. PHAN THỊ TÂM, 53 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Văn Đức, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 396.

1431. PHẠM VĂN ĐĂNG, 21 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có anh là Phạm Xuân Khu, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

1432. TRẦN VĂN BẤY, 38 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có anh là Trần Thế Viễm, cán bộ, Trung đoàn 354.

1433. LƯU VĂN KHÔI, 53 tuổi, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Lưu Đức Tú, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

1434. ĐÀO VĂN RỰC, 59 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Đình Đạt, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1435. ĐỖ THỊ TÍNH, 52 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đức Kình, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1436. NGUYỄN VĂN NGÂN, 52 tuổi, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiên Khả, cán bộ, Trung đoàn 367.

1437. KHỔNG THỊ CHÉ, 69 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Bân, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1438. NGUYỄN THỊ NIÊN, 53 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Xuân Đáng, tiểu đội phó, Đại đoàn 349 (hy sinh).

1439. KHỔNG VĂN TÌNH, 41 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Đại đoàn 308 (giải ngũ).

1440. KHỔNG NGỌC CHƯƠNG, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Trung đoàn 151 (giải ngũ).

1441. KIỀU VĂN NGẠCH, 53 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Kiều Quang Văn, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 312 (giải ngũ).

1442. KHỔNG VĂN THIỆN, 66 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Sỹ, Đại đoàn 316.

1443. KHỔNG THỊ THỨC, 64 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Nghiên, 22 tuổi, chiến sĩ, Đại đội 464 (hy sinh)

- Nguyễn Quang Văn, chiến sĩ, Trung đoàn L08 (giải ngũ)

1444. KHỔNG THỊ VIỄN, 51 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bảo, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1445. KHỔNG THỊ KÍNH, 46 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phac, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 165.

1446. NGUYỄN THỊ NHẬT, THÔN Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Kiều Văn Cao, tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 124

- Kiều Quang Nho, chiến sĩ, tiểu đoàn 541

1447. KHỔNG TIẾN HOÀNH, 46 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Tiến Chương, chiến sĩ, Đoàn 99.

1448. NGUYỄN VĂN KHOA, 38 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Huyen, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1449. NGUYỄN VĂN NHÀN, 68 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Nhơ, chiến sĩ, Trung đoàn Son Lo (hy sinh)

- Nguyễn Đình Hòe, chiến sĩ, Trung đoàn 209 (giải ngũ)

1450. TRỊNH VĂN THI, 56 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:  

- Trịnh Văn Luận, Trung đội phó, Cục thông tin Bộ tổng tham mưu

- Trịnh Văn Đãi, chính trị viên, Đại đội cao xạ pháo, Đại đội 815

1451. BÙI THỊ GÁI, 18 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Duy Hiệp, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

1452. ĐỖ VĂN Y, 51 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Doãn, Trung đội phó, Đoàn 99.

1453. KHỔNG VĂN BÍCH, 61 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Khổng Văn Dài, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141

- Khổng Văn Các, tiểu đội phó, Phòng chính trị, Đại đoàn 312

1454. KHỔNG VĂN TÌNH, 41 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Đại đoàn 308.

1455. NGUYỄN THỊ ẨM, 56 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Chac, chiến sĩ, Đại đoàn 308 (giải ngũ)

- Nguyễn Văn Thông, chiến sĩ, Trung đoàn 209 (hy sinh)

1456. NGUYỄN VĂN GIỚI, 58 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Long Đĩnh, chiến sĩ, Đại đoàn 308.

1457. NGUYỄN VĂN ĐOÁN, 51 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chân, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1458. NGUYỄN VĂN PHÁI, 47 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Thống, chiến sĩ, Trung đoàn 36 (giải ngũ).

1459. NGUYỄN THỊ CA, 49 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đinh Cộng, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 88 (giải ngũ).

1460. KHỔNG BÁ ĐỖ, 72 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có cháu là Khổng Văn Quyến, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1461. NGUYỄN VĂN THÁI, 48 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tần, chiến sĩ, Trung đoàn 141.

1462. VŨ VĂN HIỂN, 60 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đình Quán, chiến sĩ, Trung đoàn 141.

1463. KHỔNG THỊ NGÂN, 25 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có chồng là Khổng Văn Hiển, chiến sĩ, Đại đoàn 351.

1464. KHỔNG THỊ BÀI, 62 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thư, tiểu đội phó, Trung đoàn 98 (giải ngũ).

1465. NGUYỄN THỊ TOÀN, 65 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Sắc, tiểu đội phó, Trugn đoàn 98.

1466. ĐẶNG THỊ HẬU, 62 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Giảng, tiểu đội phó, Đại đoàn 351.

1467. NGUYỄN THỊ HINH, 66 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Tùy, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1468. NGUYỄN THỊ HUỆ, 56 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hiếng, chiến sĩ, Trung đoàn 209 đã giải ngũ.

1469. NGUYỄN THỊ TỐ, 51 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dần, tiểu đôi trưởng, Tiểu đoàn 800.

1470. KHỔNG VĂN QUY, 60 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Chuột, chiến sĩ, Trung đoàn 151.

1471. KHỔNG THỊ MAI, 70 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Mịch, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 354.

1472. NGUYỄN VĂN QUẾ, 49 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Nguyễn Văn Trọng, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

1473. NGUYỄN VĂN CỰ, 57 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khế, chiến sĩ, Trung đoàn 238 giải ngũ.

1474. KHỔNG THỊ TÍNH, 28 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có chồng là Khổng Văn Lan, tiểu đội  phó, Trung đoàn 148.

1475. NGUYỄN VĂN VỆ, 30 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Trà, hiện tòng quân ở Tiểu đoàn 543.

1476. NGUYỄN VĂN CƠ, 65 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dũng, tiểu đội phó, Đại đoàn 312.

1477. NGUYỄN VĂN SỸ, 65 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nhâm, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (giải ngũ).

1478. KHỔNG THỊ THÔNG, 58 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Chu, tiểu đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1479. NGUYỄN VĂN SÁNG, 61 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hậu, chiến sĩ, Đại đội 349.

1480. KHỔNG THỊ TỤ, 50 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Vinh, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1481. KHỔNG ĐỖ CỜ, thôn Phan Dưn, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Đô Bội, tiểu đội, Trung đoàn 45.

1482.KHỔNG THỊ TUẤN, 61 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Nông, chiến sĩ, Cục vận tải.

1483. NGUYỄN THỊ LIÊN, 73 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thả, hiện ở Bộ đội chủ lực.

1484. NGUYỄN VĂN CAM, 64 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đạo, trung đội trưởng, Trung đoàn 354.

1485. KHỔNG VĂN SOẠN, 64 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Ích, tiểu đội phó, Trung đoàn 148 đã hy sinh.

1486. KHỔNG THỊ VẤN, 56 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Ngọc, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 354.

1487. KHỔNG VĂN NGỰ, 57 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Ngọc Liễn, chiến sĩ, Đại đội 464 đã hy sinh.

1488. KHỔNG VĂN TUẾ, 52 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Bách, chiến sĩ, Đại đội 349 đã hy sinh.

1489. KHỔNG THỊ VẠN, 59 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Phap, chiến sĩ, Trung đoàn Song Lo đã giải ngũ.

1490. KHỔNG VĂN CHÚC, 63 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Lan, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1491. KHỔNG VĂN MẨN, 54 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Tiến Tước, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

1492. KHỔNG VĂN HỘI, 63 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Bàn, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1493. NGUYỄN THỊ THẬN, 50 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Nguyên, tiểu đội trưởng, trung đoàn 675 (giải ngũ) và Nguyễn Văn Vy, 24 tuổi, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1494. KHỔNG VĂN PHỐI, 22 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có anh là Khổng Văn Chắt, ở phòng chính trị, Bộ Tư lệnh Liên khu miền Tây nam bộ.

1495. KHỔNG VĂN BÍCH, 61 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Đài, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1496. NGUYỄN VĂN MỸ, 58 tuổi, thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Cư, tiểu đội phó, Trung đoàn 141 (hy sinh)

- Nguyễn Văn Sứ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 238 (giải ngũ)

1497. KHỔNG VĂN HIÊN, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Khổng Văn Hoán, trung đội trưởng, Trung đoàn 141

- Khổng Văn Chu, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (giải ngũ)

1498. KHỔNG KHẮC CẨM, 57 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có cháu là Khổng Khắc Trụ, cán bộ, Phòng chính trị, F 351.

1500. KHỔNG THỊ HƯƠNG, 65 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Chấn, chiến sĩ, Tiểu đoàn 16 (hy sinh).

1501. KHỔNG THỊ HOA, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Ngọc Chấn, trung đội phó, Đại đội 349 (giải ngũ).

1502. KHỔNG VĂN MAI, 55 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Ngọc Quỳ, chiến sĩ Bộ đội chủ lực (giải ngũ).

1503. NGUYỄN VĂN KHOA, 36 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Huyên, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1504. NGUYỄN VĂN LŨY, 38 tuổi, thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Hào, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1505. NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG, 73 tuổi, xóm Vinh Quang, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Chau Ngoc, bộ đội chủ lực.

1506. NGUYỄN KIM SINH, 50 tuổi, xóm Vinh Quang, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Mạch, tiểu đội phó, Cục vận tải.

1507. KHƯƠNG VĂN THIÊM, 49 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Hữu Nhuận, chiến sĩ, Trung đoàn Song Lo (hy sinh).

1508. ĐỖ CAO BẠ, 41 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Cao Bính, chiến sĩ, Trung đoàn 548.

1509. ĐỖ VĂN VIẾT, 70 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Đức Sinh, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1510. ĐỖ NGỌC NHUNG, 46 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Thanh Vân, Ban chính trị, Trung đoàn 55.

1511. KHƯƠNG THỊ CHÊ, 53 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn An, trung đội phó, Trung đoàn 88.

1512. ĐỖ VĂN HỘ, 66 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Liễn, chiến sĩ, Bộ đội chủ lực (hy sinh).

1513. ĐỖ VĂN HỖ, 39 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có 2 em tòng quân:

- Hồng Lưu Thủy, chiến sĩ, Tiểu đoàn 419

- Đỗ Văn Thế, chiến sĩ, Tiểu đoàn 419 (thương binh)

1514. TRẦN NGỌC SỸ, 46 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Luân, chiến sĩ, Đại đội 140.

1515. TRẦN THỊ SỬU, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có chồng là Khương Văn Quýnh, Ban quân y, Trung đoàn 148.

1516. ĐÀO QUANG THUYẾT, 58 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Quang Đường, tiểu đội phó, Trung đoàn 148 (mất tích).

1517. TRẦN VĂN LƯỢNG, 56 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lăng, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 354.

1518. ĐỖ VĂN CƯƠNG, 46 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Vĩnh, tiểu đội phó, Trung đoàn 36.

1519. TRẦN VĂN TỐ, 25 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có anh là Trần Văn Túy, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (hy sinh).

1520. ĐẶNG VĂN THOÁN, 59 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Thế Tâm, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

1521. ĐỖ VĂN ĐỐM, 52 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Cao Văn Tấn, chiến sĩ, Trung đoàn 55.

1522. ĐỖ VĂN BÍNH, 33 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Đức Ngưu, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

1523. TRẦN THỊ TUẾ, 50 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Cao An, chiến sĩ, Trung đoàn 53.

1524. ĐỖ THỊ DỤC, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Mỗ, chiến sĩ, Đoàn 367.

1525. TRẦN VĂN GIA, 54 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Phê, bộ đội thuộc Trung đoàn 248.

1526. KHƯƠNG VĂN GIẢNG, 31 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là Khương Văn Đang, tiểu đội trưởng, đại đội Cảnh vệ Vĩnh Phúc.

1527. KHƯƠNG VĂN DIỄM, 69 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Văn Bình, Trung đội phó, Đoàn 99.

1528. NGUYỄN THỊ CHANH, 73 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con

là Đỗ Như Tài, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 124.

1529. ĐỖ VĂN TỤNG, 66 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Ngọc Ân, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

1530. KHƯƠNG THỊ RỐN, 63 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Quang Thốn, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1531. KHƯƠNG VĂN HÒE, 64 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Văn Giới, tổng quan, Trung đoàn 83.

1532. KHƯƠNG ĐÌNH NGẠNH, 50 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Chinh Lam, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 354.

1533. ĐỖ THỊ TOẢN, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Bang, bộ đội, Trung đoàn 148 (hy sinh).

1534. TRẦN  VĂN NGÓC, 69 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Loan, chiến sĩ, Tiểu đoàn 419.

1535. ĐÀO QUANG KHUÊ, 60 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Quang Dánh, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

1536. TRẦN KIM TỐN, 49 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nho, Đại đội 953 (Khu Tây bắc).

1537. ĐẶNG THỊ MIỆN, 67 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Ngọc Ân, trung đội trưởng, Trường lục quân Việt Nam.

1538. KHƯƠNG TRỌNG TÍN, 47 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Trọng Kính, chiến sĩ, Tiểu đoàn 33.

1539. TRẦN VĂN UYỂN, 55 tuổi, thôn Tiên  Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Huynh, trung đội phó, Trung đoàn 102

- Trần Ngọc Dễ, tiểu đội trưởng, Cục vận tải

1540. NGUYỄN THỊ NGHẾCH, 68 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trịnh Thị Học, bộ đội, Ban quân y, Đại đoàn 312.

1541. TRẦN THỊ THẢO, 51 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Đỗ Xuân Lan, tiểu đội phó, Đoàn 99

- Đỗ Văn Chi, chiến sĩ, Đại đội 349

1542. TRẦN VĂN TẠO, 51 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Lê Nhân, trung đội phó, Trung đoàn 354 và Trần Văn Tuấn, bộ đội trung đoàn 354.

1543. TRẦN THỊ TUẾ, 50 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đào Quang Vĩnh, chiến sĩ, trung đoàn 165.   

1544. ĐÀO QUANG CHẾ, 43 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập

Thạch, có con là Đào Quang Chãi, chiến sĩ, Đại đội 99.

1545. ĐẶNG VĂN VỌNG, 43 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là Đặng Văn Đê, chiến sĩ, Trung đoàn 209 (hy sinh).

1546. ĐỖ VĂN TRỌNG, 56 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Cao Toái, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

1547. TRẦN THỊ SỸ, 35 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Cói, chiến sĩ, Trung đoàn 141.

1548. KHƯƠNG VĂN UẨN, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Đinh Tiệp, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1549. ĐỖ VĂN ĐƯỜNG, 38 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con và cháu tòng quân:

- Con: Đỗ Đinh Phùng, cán bộ, Trung đoàn 354.

- Cháu: Đỗ Văn Sỹ, cán bộ, Trung đoàn 45

1550. NGUYỄN THỊ ƯỚC, 50 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Van Tiệp, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

1551. TRẦN VĂN LOAN, 47 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Hưu Lợi, chiến sĩ, Tiểu đoàn 55.

1552. NGUYỄN HỮU VỆ, 64 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hưu Toại, cán bộ, phòng tham mưu, Đại đoàn 316.

1553. ĐỖ VĂN BỊCH, 55 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Bích, chiến sĩ, Đại đoàn 316.

1554. TRẦN VĂN RỘNG, 59 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Trực, bộ đội, Trung đoàn 36.

1555. TRẦN VĂN CHUẨN, 48 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là Trần Văn Hiền, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

1556. NGUYỄN VĂN KHUÊ, 49 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đinh Thoa, chiến sĩ, Trung đoàn 246.    

1557. KHƯƠNG VĂN GIỚI, 25 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có em là

Khương Van Quy, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1558. ĐẶNG VĂN QUẢNG, 47 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Quang Đạo, tiểu đội trưởng, Đoàn 99 (giải ngũ).

1559. ĐẶNG THỊ NINH, 43 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tiến, bộ đội thuộc Trung đoàn 248.

1560. KHƯƠNG VĂN HOAN, 54 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Khương Văn Diên, chiến sĩ, Trung đoàn 141 (hy sinh).

1561. ĐẶNG THỊ THỊNH, 35 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có 2 em tòng quân:

- Đặng Văn Cửu, chiến sĩ, Trung đoàn 354

-  Đặng Văn Thông, chiến sĩ, Tiểu đoàn 338.

1562. TRẦN THỊ BỈNH, 61 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Thoại, chiến sĩ, Tiểu đoàn 419.

1563. ĐÀO THỊ NẮM, 35 tuổi, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có chồng là Đỗ Văn Đáng, trung đội trưởng, Trung đoàn 44.

1564. TRẦN VĂN BỒI, 56 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có con là Trần Như Tài, chiến sĩ, Đại đội 309.

1565. LƯU THỊ TÁ, 35 tuổi, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, có chồng là Đỗ Đình Lưu, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 64.

Điều 2. Ông Chủ tịch UBHC tỉnh Vĩnh Phúc,….. chiểu nghị định thi hành.

File đính kèm

Chi cục Văn thư, Lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9