Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

15/11/2019

Nối tiếp nội dung giới thiệu các phông tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư  - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả Phông tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Tài liệu thuộc Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm 09 mục lục, 10963 hồ sơ, 2502 hộp tương ứng 278 mét tài liệu. Thời gian tài liệu từ năm 1990 đến năm 2012. Thành phần tài liệu gồm văn bản hành chính được chỉnh lý, lưu trữ thành hồ sơ việc với các nội dung như:

Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh; nghiên cứu định hướng chiến lược, cơ cấu kinh tế, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về đầu tư xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn trong và ngoài nước đối với các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, tài nguyên môi trường, văn hoá xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế, dân số - KHH gia đình, thể thao - du lịch, phát thanh truyền hình, lao động, đời sống và các vấn đề xã hội... Quản lý các dự án đầu tư, đấu thầu, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý đầu tư thuộc lĩnh vực trên.

Hồ sơ về về thu hút đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước, các nguồn vốn (FDI, ODA, NGO) của tỉnh. Hồ sơ về các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, lãnh thổ trong và ngoài nước; hồ sơ về tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ về quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Hồ sơ về tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức trong cơ quan. Hồ sơ về thanh tra, kiểm tra các nội dung công việc thuộc chuyên môn của Sở.

Khối tài liệu trên được bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh, được chỉnh lý khoa học và hệ thống hoá với các phương tiện tra tìm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ các tổ chức và cá nhân đến khai thác. Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (1990-2012), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:

 
Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ
 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11