Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc

10/12/2019

Phát huy giá trị tài liệu là mục tiêu và kết quả phản ánh hiệu quả của công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh xin giới thiệu đến độc giả Phông tài liệu của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục phát huy, phát triển hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ, tài liệu thuộc Phông Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1997-2019 là một trong những phông tài liệu có giá trị cao, gắn bó mật thiết với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo sự ổn định về mặt tài chính cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, khối lượng tài liệu là hơn 1.400 mét, tương đương 12.602 cặp hộp, với 45.282 hồ sơ, 31 mục lục. Thành phần và nội dung tài liệu chủ yếu là các văn bản, hệ thống sổ sách, biểu mẫu…với các nội dung như:

Hồ sơ về quản lý ngân sách nhà nước gồm: Hồ sơ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; hồ sơ về kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách, cấp kinh phí và bổ sung dự toán chi ngân sách, thẩm định hoặc duyệt và thông báo quyết toán ngân sách của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ về quản lý tài chính đối với đất đai: tổ chức thẩm định giá đất, điều chỉnh giá đất, tiền thuê đất; kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,… Hồ sơ quản lý vốn đầu tư phát triển; hồ sơ quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương. Hồ sơ về quản lý giá và thẩm định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh.

Hồ sơ về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương như thu hồi, thanh lý, thuê, cho thuê,... Hồ sơ về giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Hồ sơ về thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản cố định... đối với tài sản nhà nước.

Hồ sơ về quản lý tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: hồ sơ về báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình quyết toán và sử dụng tài sản; kết quả kiểm kê, đánh giá tài sản cố định.

Hồ sơ về xây dựng cơ bản như: mời thầu, dự thầu; giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư ; thiết kế kỹ thuật thi công; phê duyệt quyết toán và nghiệm thu công trình trên địa bàn tỉnh;

Hồ sơ về việc thanh tra tài chính, thanh tra tình hình chấp hành Ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về giải quyết khiếu nại tố cáo của các cá nhân, tổ chức; hồ sơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ về thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã có đầy đủ công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đến khai thác tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của Sở Tài chính (1997-2019), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông Sở Tài chính:


Hồ sơ, tài liệu được bảo quản trên giá theo đúng tiêu chuẩn quy định


Mục lục hồ sơ phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu.

Phan Thị Thắm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11