Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

07/01/2020

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21 cử Giám đốc Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục là cơ quan có chức năng quản lý công tác lưu trữ cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa lúc bấy giờ. Đây là một sự kiện quan trọng, bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Lưu trữ.

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký bản Thông đạt số 1- C/VP gửi các Ông Bộ trưởng của Chính phủ Lâm thời nghiêm cấm những hành động hủy bỏ, bán các công văn và hồ sơ cũ bởi đó là hành động có tính cách phá hoại, vì những công văn, hồ sơ cũ là những tài liệu có giá trị, ý nghĩa đặc biệt to lớn “về phương diện kiến thiết quốc gia”.

Cùng với những đóng góp to lớn của ngành Lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03/01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác Lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 03/01/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam. Chi cục Văn thư - Lưu trữ đón nhận sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh uỷ viên -  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng những thành tích đã đạt được của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trong năm 2019 và ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Chi cục góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở Nội vụ. Đồng chí đề nghị Chi cục cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm 2019, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng.Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tặng hoa chúc mừng.

Thay mặt Chi cục, đồng chí Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, giúp cho Chi cục luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặng Trần Hưng
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6