Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại - Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc

13/01/2020

Nối tiếp chuyên đề giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư  - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại – Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Năm 1997, sau khi tái lập tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định số 06/QĐ-UB ngày 13/01/1997 về thành lập Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, quản lý năng lượng điện, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp…; quyết định 20/QĐ-UB ngày 13/01/1997 về thành lập Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: hoạt động thương mại trong nước, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu…

Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 về việc hợp nhất hai sở: Sở Thương mại và Du lịch với Sở Công nghiệp thành Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. Chức năng, nhiệm vụ của Sở là quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quản lý thương mại, quản lý xuất nhập khẩu, đầu tư và hợp tác quốc tế, quản lý công nghiệp, quản lý năng lượng, kỹ thuật công nghệ và môi trường, quản lý thị trường, thông tin và xúc tiến thương mại, khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp…

Khối tài liệu thuộc phông lưu trữ Sở Công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2008; phông lưu trữ tài liệu Sở Thương mại từ năm 1997 đến năm 2008; phông lưu trữ tài liệu Sở Công thương từ tháng 5 năm 2008 đến năm 2012. Tổng số 03 phông lưu trữ tài liệu có 05 mục lục, gồm 3374 hồ sơ, 613 hộp tương ứng với 68 mét tài liệu, với thành phần tài liệu gồm có:

Hồ sơ về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, hồ sơ về thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và quản lý dự án công trình điện. Hồ sơ về nghiệm thu bàn giao các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ về cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Hợp tác xã dịch vụ điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Hồ sơ về xây dựng, quản lý các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại, hệ thống đại lý thương mại và các loại hình kết cấu thương mại khác.

Hồ sơ về kế hoạch phát triển các chương trình dự án về công thương trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh. 

Hồ sơ về tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại điện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

Hồ sơ về bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao kiến thức nghề, cung cấp thông tin cho nông dân.

Hồ sơ về tổng hợp và báo cáo tình hình về thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ về thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; hồ sơ về thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở.

Khối tài liệu trên được bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh, được chỉnh lý khoa học và hệ thống hoá với các phương tiện tra tìm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ các tổ chức và cá nhân đến khai thác. Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại – Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc (1997-2012), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:


Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6