Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

11/02/2020

Từ khi tách tỉnh đến nay, ngành nông nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với các hoạt  động quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phông tài liệu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã được hình thành. Để hiểu rõ hơn hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục Văn thư  - Lưu trữ giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ lịch sử thuộc phông lưu trữ tài liệu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc thành lập ngày 13/01/1997 theo Quyết định số 10/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sở có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tài liệu thuộc phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm 05 mục lục, 5924 hồ sơ, 1258 hộp tương ứng 140 mét tài liệu có thời gian từ năm 1997 đến năm 2016. Thành phần tài liệu là văn bản hành chính gồm các nội dung như sau:

Hồ sơ về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi; thực hiện công tác giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng; tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch về động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh; quản lý và sử dụng giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các vật tư hàng hoá thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi…

Hồ sơ về thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; phân loại rừng, xác định ranh giới các loại rừng, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; tổ chức thực hiện giao rừng cho cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giống cây lâm nghiệp, sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; chế biến và bảo quản lâm sản; phòng, chống dịch bệnh gây hại rừng; phòng, chữa cháy rừng…

Hồ sơ về nuôi trồng, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; hành lang cho các loài thuỷ sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch bệnh thủy sản…

Hồ sơ về quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, công trình thuỷ lợi và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các hồ chứa nước thủy lợi; các công trình thuỷ lợi; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;…

Hồ sơ về khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp; thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến di dân, tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn…

Hồ sơ về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Hồ sơ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Hồ sơ về thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Khối tài liệu trên được bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh, được chỉnh lý khoa học và hệ thống hoá với các phương tiện tra tìm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ các tổ chức và cá nhân đến khai thác. Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (1997-2016), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:


 

Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11