Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông

12/05/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Bưu chính - Viễn thông, phông Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2012 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 

Ngày 09/8/2004, Sở Bưu chính - Viễn thông Vĩnh Phúc được thành lập. Sở có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/4/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên nền tảng của Sở Bưu chính Viễn thông tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình hình thành và hoạt động, Sở Bưu chính – Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã hình thành một khối lượng tài liệu lưu trữ. Khối tài liệu này không những được bảo quản an toàn mà còn được đưa vào khai thác góp phần vào việc nghiên cứu công tác chuyên môn, khoa học, tìm hiểu lịch sử.

Hiện nay, tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc đang lưu trữ tài liệu thuộc phông lưu trữ Sở Bưu chính - Viễn thông và phông lưu trữ Sở Thông tin và Truyền thông có thời gian từ năm 2004 đến năm 2012 bao gồm 03 mục lục, 1.841 hồ sơ, 245 hộp tương ứng hơn 27 mét tài liệu. Thành phần tài liệu thuộc phông gồm các nội dung như sau:

Hồ sơ thuộc khối tài liệu Văn phòng Sở: Tập lưu văn bản đi, tập lưu văn bản đến.

Hồ sơ về xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về quy hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT; hồ sơ về công trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông; hồ sơ tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin; hồ sơ phê duyệt thiết kế, kết quả đấu thầu, mời thầu và mua sắm hàng hóa cung cấp thiết bị công nghệ thông tin - truyền thông; báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin…

Hồ sơ về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm: Hồ sơ cấp giấy phép xuất bản phẩm cho các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có đầy đủ công cụ tra cứu. Khi đến khai thác tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu tận tình, chu đáo với các hình thức như: Đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Thông tin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5