Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

14/07/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2011 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết  định số 22/QĐ-UB ngày 13/1/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

Tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc đang lưu trữ tài liệu thuộc phông lưu trữ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có thời gian từ năm 1997 đến năm 2011 bao gồm 03 mục lục, 2151 hồ sơ, 298 hộp tương ứng hơn 33 mét tài liệu. Thành phần tài liệu thuộc phông gồm các nội dung như sau:

Hồ sơ thuộc khối tài liệu Văn phòng Sở: Tập lưu văn bản đi, tập lưu văn bản đến.

Hồ sơ về tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở.

Hồ sơ về thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu trong lĩnh vực y tế.

Hồ sơ về xếp hạng bệnh viện, hồ sơ về báo cáo thống kê các lĩnh vực thuộc ngành y tế.

Hồ sơ về xây dựng các công trình y tế trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có đầy đủ công cụ tra cứu. Khi đến khai thác tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu tận tình, chu đáo với các hình thức như: Đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Thông tin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

 

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:

Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ


 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7