Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

20/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-SNV ngày 11/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

Ngày 14/7/2020, Sở Nội vụ đã phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị có liên quan mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 cho hơn 270 cán bộ lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành; Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ngành, huyện, thành phố, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Ông Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai giảng

Đến dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt, yêu cầu tới các học viên phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung được bồi dưỡng để vận dụng vào thực tiễn công việc tại các cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 các học viên đã được bồi dưỡng và trao đổi nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tập trung vào hướng dẫn thực hiện và triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính  phủ về công tác văn thư.

2. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

3. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

4. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”

5. Công văn số 2488/UBND-TH1 ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước áp dụng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính  phủ về công tác văn thư là yêu cầu cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đặng Trần Hưng
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7