Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

11/08/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2018 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc được thành lập ngày 29/9/1998 theo Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Tại Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đang lưu trữ tài liệu thuộc phông lưu trữ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có thời gian từ năm 2002 đến năm 2018 bao gồm 02 mục lục, 392 hồ sơ, 179 hộp tương ứng gần 20 mét tài liệu. Thành phần tài liệu thuộc phông gồm các nội dung như sau:

Hồ sơ thuộc khối tài liệu Văn phòng gồm: Tập lưu văn bản đi, tập lưu văn bản đến.

Hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng cho các công ty thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ về quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có đầy đủ công cụ tra cứu. Khi đến khai thác tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu tận tình, chu đáo với các hình thức như: Đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực và nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ


 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7