Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên và phông UBND huyện Mê Linh

11/11/2020

Tài liệu lưu trữ là nguồn di sản văn hóa vô giá của mỗi dân tộc, chứa đựng những thông tin xác thực về nhiều vấn đề, sự kiện thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kho tài liệu lưu trữ không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học, công tác khai thác sử dụng tài liệu cho các cá nhân, tổ chức mà còn có giá trị đặc biệt trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc xin được giới thiệu đến độc giả Phông tài liệu của UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh để tiếp tục phát huy, phát triển hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ, tài liệu thuộc Phông UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh(trong đó: phông UBND thành phố Phúc Yên giai đoạn từ năm 2004 - 2007, gồm có: 22 hộp, với 102 hồ sơ, 01 mục lục và phông UBND huyện Mê Linh giai đoạn từ năm 1993 - 2003, gồm có: 20 hộp, với 152 hồ sơ, 01 mục lục, với tổng khối lượng tài liệu của hai phông UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh là 5,2m,hai Phông tài liệu này đãđược rà soát, xác định là hồ sơ, tài liệu Vĩnh viễn mới được thu về lưu trữ lịch sử vào tháng 08/ 2020 theoCông văn số 99/SNV-CCVTLT ngày 31/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc nộp lưu tài liệu Lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc. với các nội dung như:

Hồ sơ của phông UBND thành phố Phúc Yên vềcác quyết toán công trình xây dựng cơ bản, hồ sơ khiếu nại, giải quyết tranh chấp đất đai và các quyết định của UBND thị xã Phúc Yên; phông UBND huyện Mê Linh về cấp, chuyển, xét duyệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đền bù GPMB các công trình, Biên bản xét duyệt đăng ký quyền sử dụng……..

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã có đầy đủ công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ lịch sử của Phông UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc. Khi các cơ quan, cá nhân, tổ chức đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữsẽ được hướng dẫn thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: cấp bản photo, cấp bản sao, cấp bản chứng thực thể theo nhu cầu, nguyện vọng của độc giả và nộp phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu lưu trữ của UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh (từ năm 1993 - 2007), xin liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, tại Số 38, đường Nguyễn Trãi -phường Đống Đa -thành phố Vĩnh Yên -tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông UBND thành phố Phúc Yên và UBND huyện Mê Linh được lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;


Hồ sơ, tài liệu được bảo quản trên giá theo đúng tiêu chuẩn quy định


Mục lục hồ sơ phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu.

Nguyễn Thị Tâm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12