Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

11/12/2020

Tài liệu lưu trữ chỉ thực sự được phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Chính vì thế, công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của mọi cơ quan lưu trữ; là mục tiêu cao nhất và cũng là mục đích cuối cùng của công tác lưu trữ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc xin được giới thiệu đến độc giả Phông tài liệu của UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục phát huy, phát triển hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Yên được thành lập ngày 29/12/1899 đến nay đã hơn 100 năm.

Thời Hùng Vương thế kỷ thứ VII đến năm 210 trước Công nguyên, khu vực Vĩnh Yên thuộc Bộ Văn Lang. Thời Thục An Dương Vương 210 đến năm 179 trước Công nguyên Bộ Mê Linh, trong thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ thuộc quận Giao Chỉ sau đó thuộc quận Phong Châu.

Đến thời kỳ nhà Trần, thế kỷ XIII - XIV thuộc huyện Tam Dương, Trấn Tuyên Quang, thời nhà Lê thuộc phủ Đoan Hùng, Trấn Sơn Tây.

Ngày 20/10/1890 đến tháng 4 năm 1891, Vĩnh Yên thuộc địa phận đạo Vĩnh Yên.

Ngày 12/4/1891, đạo Vĩnh Yên giải thể, Vĩnh Yên trở lại thuộc tỉnh Sơn Tây.

Ngày 29/12/1899, tỉnh Vĩnh Yên được thành lập, trung tâm tỉnh lỵ được đặt tại một vùng đất thuộc xã Tích Sơn (có tên nôm là Đồi Cao ngày nay) được gọi là Vĩnh Yên (tên gọi Vĩnh Yên là tên ghép bởi hai chữ đầu của phủ Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc).

Tháng 8/1946 Tỉnh ủy Vĩnh Yên quyết định thành lập Thành ủy Vĩnh Yên, tháng 8/1947 do yêu cầu của kháng chiến Thành ủy Vĩnh Yên giải thể.

Ngày 1/2/1955 thị xã Vĩnh Yên được tái lập. Tháng 3/1968 tỉnh Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Ngày 26/11/1996, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập từ tỉnh Vĩnh Phú và thị xã Vĩnh Yên trở lại là tỉnh lỵ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 18/8/1999, Chính Phủ ra Nghị định số 72/1999/NĐ-CP điều chỉnh địa giới, mở rộng thị xã Vĩnh Yên.

Tháng 12/2004, thị xã Vĩnh Yên được công nhận là đô thị loại III.

Ngày 1/12/2006, chuyển thị xã thành thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định số 146/2006/NĐ-CP ngày 1/12/2006 của Chính Phủ về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Vĩnh Yên.

Hiện nay tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đang lưu trữ tài liệu thuộc phông lưu trữ UBND thành phố Vĩnh Yên, gồm có: 01 mục lục, với 441 hồ sơ, 37 hộp tương ứng hơn 4,6 mét tài liệu. Thành phần tài liệu thuộc phông gồm các nội dung như sau:

Hồ sơ về các kỳ họp HĐND và Hội nghị các kỳ họp HĐND thị xã Vĩnh Yên; các Văn bản đi của UBND thị xã Vĩnh Yên……..

Hồ sơ về thực hiện công tác tại các lĩnh vực Tài Mậu, công tác Tài chính thương nghiệp, công tác Quân sự, công tác quản lý ruộng đất, nhà đất………

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã có đầy đủ công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ lịch sử của Phông UBND thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Khi các cơ quan, cá nhân, tổ chức đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ sẽ được hướng dẫn thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: cấp bản photo, cấp bản sao, cấp bản chứng thực thể theo nhu cầu, nguyện vọng của độc giả và nộp phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu lưu trữ của UBND thành phố Vĩnh Yên (từ năm 1963 - 2008), xin liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, tại Số 38, đường Nguyễn Trãi - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3861365

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông UBND thành phố Vĩnh Yên được lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

 


Hồ sơ, tài liệu được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn quy định


Mục lục hồ sơ phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu.

Nguyễn Thị Tâm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6