Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc công bố Tài liệu lưu trữ về: Danh sách trích ngang các thành viên được lưu trong “Sổ Vàng” của Ban liên lạc Cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 22/01/1997 (Phần I).

13/01/2021

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc chúng ta được vinh dự sinh ra trong thời đại có Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, được là thế hệ kế tiếp của Bác.

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn “Sổ Vàng” có ý nghĩa lịch sử này làm chuyên đề công bố.

Sau đây là trích dẫn phần trích ngang “Sổ Vàng” của Ban liên lạc Cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm của tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Ông: Phan Tự Đạt (tức Hồ Ngọc Thu), sinh năm 1921, ở Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tuyên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên thư ký - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Huân chương độc lập hạng nhất, Huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

2. Ông: Trương Quốc Thái (tức Trần Văn Ty), sinh năm 1922, ở xóm Hương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thủ đô Hà Nội, là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Cục trưởng cục giống cây trồng và cục Dâu tằm Bộ Lâm nghiệp, Huân chương lao động hạng nhì, Huy hiệu 50,60 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

3. Ông: Nguyễn Trung Hoa (tức Nguyễn Tráng), sinh năm 1936, ở Hòa Lạc, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, là Ủy viên Ban cán sự tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Phủ ủy Vĩnh Tường và Bí thư huyện Ủy Tam Dương, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc trường tuyên huấn TW Đảng Nguyễn Ái Quốc I,II,III, Huân chương độc lập hạng 3, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng

4. Phùng Gia Quế (tức Lê Bùi), sinh năm 1925, ở xóm Tiên, Hợp Thịnh, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Dương, là Ủy viên thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Huyện ủy Tam Dương và Lập Thạch, Trưởng ban công tác nông thôn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương chiến thắng  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hạng nhất, Huy hiệu 40, 50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

5. Lê Văn Lãng (bí danh Lê Thành Hịch), sinh năm 1923, ở Văn Khê, huyện Mê Linh, là Bí thư Huyện ủy Đông Anh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UB huyện Yên Lạc, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên thường trực UBND, Trưởng ty Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến chống Pháp, Mỹ hạng nhì, Huy hiệu 50 năm tuổi. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

6. Hoàng Thị Thục (bí danh Hoàng Thị Nhân), sinh năm 1917, ở Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Yên Lãng, là Huyện ủy viên, Bí thư phụ nữ huyện Yên Lãng, Bí thư Huyện ủy Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Huân chương kháng chiến chống pháp hang 3, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2, Huy hiệu 50,60 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

7. Nguyễn Tiến Mùi, sinh năm 1928, ở khu B, phố Hoàng Văn Thụ, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, là Trưởng ban Quân Báo - Tác chiến Tỉnh đội Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Quân hàm Đại Tá.

8. Nguyễn Huy Kỷ (bí danh Lê Thư), sinh năm 1929, ở Tổ 2, khu 3, thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh, là Phó Trưởng ty Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trưởng Ty an ninh quận II thành phố Hồ Chí Minh, Phó cục trưởng tham mưu Tổng cục phăn giám Bộ Nội vụ, Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chướng kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất nước Campuchia, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Quân hàm Đại Tá.

9. Nguyễn Văn Đường (bí danh Nguyễn Minh Đường), sinh năm 1928, ở Khu hành chính số 9, phường Ngô Quyền, thị xã Vĩnh Yên, là Huyện ủy viên, Ủy viên hành chính, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Dương, Phó Văn phòng Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Phó Giám đốc khu điều dưỡng TW, Phó Giám đốc trường Cán bộ tổ chức C, Chủ nhiệm nhà nghỉ TW Đảng tại Vĩnh Yên - Đầm Vạc, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương hữu nghị nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Huân chương độc lập hạng III, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

10. Đặng Văn Sâm (tức Nguyễn Sơn Hà), sinh năm 1917, ở xóm Mới, phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên, là Trưởng ty Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc khu điều dưỡng Trung ương thuộc Ban tổ chức Trung ương Đảng, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng.

11. Lại Hữu Cư, sinh năm 1928, ở đường Lê Xoay, phường Ngô Quyền, thị xã Vĩnh Yên, là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng.

12. Lê Thị Liên (tức bà Kim Ngọc), sinh năm 1924, ở phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên, là Cán bộ Việt Minh huyện Lập Thạch và Vĩnh Tường, Cán bộ bưu điện thị xã Vĩnh Yên, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Huân chương chống Mỹ hạng nhất. Cán bộ lão thành cách mạng.

13. Nguyễn Duy Kiệt (bí danh Văn Đức), sinh năm 1914, ở xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, là Tỉnh ủy viên, Trưởng ty Thương nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, Trưởng ban Tài Mậu tỉnh Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

14. Nguyễn Văn Thôn (tức Nguyễn Thanh Long), sinh năm 1928, ở xã Đạo Tú - Thanh Vân, huyện Tam Dương, là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Tổng biên tập báo Đảng tỉnh Vĩnh Phú, Huân chương độc lập hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

15. Nguyễn Hữu Vũ (bí danh Lê Vũ Hiền), sinh năm 1921, ở Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, là Huyện ủy viên Lập Thạch, Ủy viên thành ủy Việt Trì, Chỉ huy trưởng thành đội thành phố Việt Trì, Phó chủ nhiệm chính trị - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ lão thành cách mạng.

16. Nguyễn Văn Hồng (bí danh Hồng Bật), sinh năm 1916, ở Làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, là Bí thư Huyện ủy Yên Lạc, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

17. Nguyễn Văn Hứa (tức Hoàng Văn Hậu), sinh năm 1928, ở Làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Vĩnh Tường, Phó ban Nông nghiệp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Huân chương, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

18. Dương Văn Nghiễm, sinh năm 1929, ở Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, là Bí thư Huyện ủy Tam Dương, Phó trưởng Ty thương nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

19. Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1928, ở phường Ngô Quyền, thị xã Vĩnh Yên, là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, Phó Trưởng ty Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú.

20. Nguyễn Văn Tần, sinh năm 1924, ở Đình Chu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lập Thạch.

21. Nguyễn Văn Thục, sinh năm 1918, ở thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

22. Nguyễn Xuân Hân, sinh năm 1924, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là Chủ tịch UBND huyện Kim Anh, Giám đốc Sở Bưu điện tỉnh Vĩnh Phú, Huân chương chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

23. Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1925, ở xã Nam Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là Bí thư Huyện ủy Kim Anh, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

24. Phí Văn Vũ, sinh năm 1926, ở xã Thanh Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc C32 - Bộ Nội vụ, Đại tá Cảnh sát nhân dân, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

25. Đỗ Văn Tin, sinh năm 1926, ở Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là Bí thư Huyện ủy Đa Phúc.

26. Nguyễn Văn Tỵ, sinh năm 1918, ở Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội, là Chủ tịch UBND huyện Đa Phúc.

27. Nguyễn Quốc Học, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, là Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng.

28. Nguyễn Văn Hinh (tức Nguyễn Thanh Châu), sinh năm 1925, ở Liên Châu, huyện Yên Lạc, là Phó ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương Đảng, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

29. Bùi Huy Vũ, sinh năm 1924, ở thủ đô Hà Nội, là Trưởng ty Lâm nghiệp

Vĩnh Phúc.

30. Nguyễn Văn Bứa (tức Nguyễn Quốc Bảo), sinh năm 1921, ở Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, là Bí thư Huyện ủy Tam Dương, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, Trưởng ty thủy lợi Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng.

31. Trần Đức Bình, sinh năm 1926, ở Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó Chủ tịch UBND huyện Đa Phúc.

32. Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1916, ở Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, là Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Vĩnh Tường, Giám đốc ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc. Cán bộ lão thành cách mạng.

33. Nguyễn Kim Văn, sinh năm 1930, ở Mai Đình, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó Giám đốc ngân hàng tỉnh Vĩnh Phú, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

34. Lê Thị Thục, sinh năm 1922, ở xã Tiên Dược, Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, là Tỉnh Hội phó phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

35. Nguyễn Văn Tập, sinh năm 1926, ở Phú Minh, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Huyện ủy viên, Trưởng ban thủy lợi huyện Kim Anh. Cán bộ lão thành cách mạng.

36. Trần Văn Điềm, sinh năm 1928, ở Nam Sơn, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Bí thư Tỉnh ủy thị trấn Phúc Yên, Bí thư Thị ủy Vĩnh Yên.

37. Vương Thị Liên (tức Cải), sinh năm 1926, ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, là Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ khối cơ quan xí nghiệp lắp ráp Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

38. Nguyễn Thị Sâm, sinh năm 1939, ở xã Phù Lỗ, huyện Kim Anh, Vĩnh Phúc, là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Anh.

39. Nguyễn Như Hải (tức Giáo Hải), sinh năm 1916, ở Bảo Sơn, phường Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, là Phó Giám đốc Ngân hàng Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc. Cán bộ tiền khởi nghĩa.

40. Nguyễn Văn Tôn, sinh năm 1928, ở xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, là Trưởng ty thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng II, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa

41. Nguyễn Đức Xương, sinh năm 1930, ở phố Mê Linh, Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, là Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Vĩnh Phú, Huân chương kháng chiến chống Pháp, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp công đoàn, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng. Cán bộ tiền khởi nghĩa

42. Đặng Khắc Lạc, sinh năm 1926, ở Yên Phương, Yên Thư, Yên Lạc, là Phó Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh Vĩnh Phú, . Cán bộ tiền khởi nghĩa

43. Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1924, ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, phó Văn phòng Ban kiểm tra quân khu. Trung tá quân đội. Cán bộ tiền khởi nghĩa

44. Hà Liên, sinh năm 1925, ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, là Trưởng Chi nhánh ngân hàng huyện Yên Lạc. Cán bộ lão thành cách mạng

45. Đặng Thị Sung, sinh năm 1935, ở xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc nay ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, là Phó Vụ Trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cán bộ Tòa án nhân dân Hà Nội, Ủy viên BCH phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, Chiến sĩ thi đua du kích tỉnh.

46. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1940, ở xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, là cán bộ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Phó Ban Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương lao động hạng III.

47. Vũ Văn Dũng, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, là Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

48. Nguyễn Văn Thủ (Lộc), sinh năm 1922, ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, là Phó phòng Nông nghư nghiệp huyện Yên Lạc, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng II, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I.

49. Nguyễn Văn Cù, sinh năm 1925, ở huyện Yên Lạc, là Chính trị viên phó - Tiểu đoàn 644.

50. Nguyễn Thiên Khu, sinh năm 1922, ở huyện Yên Lạc, là Cửa hàng trưởng thực phẩm huyện Yên Lạc.

51. Nguyễn Ngọc Kỳ, sinh năm 1922, ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, là Huyện ủy viên, quản đốc xí nghiệp, cán bộ tiền khởi nghĩa.

52. Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1929, ở xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, là Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng II, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huy  hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Cán bộ tiền khởi nghĩa.

53. Đỗ Văn Ngữ, sinh năm 1930, ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, là Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Yên Lập.

54. Đỗ Thị Lịch, sinh năm 1924, ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, là huyện Đội trưởng Yên Lạc, Đại đội trưởng Tiểu đoàn 64A tỉnh Vĩnh Phúc

55. Đỗ Xuân Hợp, sinh năm 1933, ở xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, là Phó Bí thư huyện Ủy Đông Anh tỉnh Vĩnh Phúc

56. Vũ Hữu Trí, sinh năm 1926, ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, là huyện Ủy viên, Phó ban Chính trị tỉnh Đội Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc, Phó Chi ủy viên viện 91. Cán bộ tiền khởi nghĩa

57. Đào Ngọc Oanh, ở Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên, là Quản đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị

58. Nguyễn Duy Hoằng, sinh năm 1929, ở xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xí nghiệp Đường Quyết Tiến

59. Nguyễn Văn Ứng, sinh năm 1928, ở huyện Yên Lạc, là Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc

60. Nguyễn Quang Chắt, sinh năm 1923, ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, là Bí thư Huyện ủy Yên Lạc, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương chống Mỹ hạng I, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

61. Nguyễn Hữu Hiền, sinh năm 1922, ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, là Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng nhà nước thị xã Vĩnh Yên, cán bộ tiền khởi nghĩa

62. Lê Văn Ái, sinh năm 1920, ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, là Thư ký BCH Nhà nghỉ

63. Nguyễn Đô, ở huyện Yên Lạc, là Huyện ủy viên, Chính trị viên Huyện đội Lập Thạch

64. Phùng Minh Quý, ở Đức Hòa, Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, là Ủy viên thường vụ Huyện ủy.

65. Nguyễn Văn Tiệm, sinh năm 1931, ở Xuân Giang, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội

66. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1935, ở Phù Xá, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội,là Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Đa Phúc

67. Nguyễn Văn Cự, sinh năm 1924, ở Minh Phú, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Huyện ủy viên - Trưởng ban kiểm tra Huyện ủy Kim Anh

68. Nguyễn Văn Bảng, sinh năm 1935, ở Kim Lũ, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Huyện ủy viên - Trưởng ban kiểm tra Huyện ủy Đa Phúc.

69. Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1925, ở Phù Lỗ, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Thường vụ Huyện ủy - Chính trị viên Huyện đội Kim Anh tỉnh Vĩnh Phúc

70. Nguyễn Văn Dũng (Trương Công Dũng), sinh năm 1926, ở Đan Tảo, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Trung tá Công an Vĩnh Phúc

71. Nguyễn Văn Lạp, sinh năm 1931, ở Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an

72. Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1933, ở Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Trung tá Công an huyện Sóc Sơn

73. Nguyễn Xuân Điền, sinh năm 1933, ở Phù Linh, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tỏ chức Huyện ủy

74. Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1929, ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, là Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đa Phúc

75. Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1934, ở Tân Dân, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc

76. Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1922, ở Phù Linh, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó Chủ nhiệm giao thông vận tải II và Chủ nhiệm tỉnh Vĩnh Phúc.

77. Ông: Đào Duy Nhân, sinh năm 1924, ở Phù Linh, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, là Trưởng phòng ngoại thương, Ty ngoại thương Vĩnh Phúc

78. Nguyễn Văn Giới, sinh năm 1932, ở Phù Linh, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội

79. Hà Văn Châu, sinh năm 1937, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội

80. Đỗ Bá Đặng, ở Phù Lỗ, Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội, là Phó Chủ tịch huyện

81. Nguyễn Văn Như, ở Sóc Sơn, Hà Nội

82. Nguyễn Văn Bộ (tức Ngô Lương), sinh năm 1925, ở xã Chi Đông, huyện Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội nay ở thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh, là Bí thư Huyện ủy Đa Phúc, Bí thư Huyện ủy Phổ Yên, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên thành ủy Hà Nội - Bí thư Huyện ủy Mê Linh, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy hiệu 40,50 năm tuổi Đảng.

83. Ngô Văn Suổi, ở huyện Mê Linh, là Cán bộ Lão thành cách mạng, Bí thư Đảng ủy xã

84. Nguyễn Ngọc Thu, sinh năm 1926, ở xã Chu Phan, huyện Yên Lãng, Mê Linh, Vĩnh Phúc, là Phó trưởng Ty Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

85. Ông Thịnh, ở huyện Mê Linh, là Phó trưởng Ty Thương nghiệp tỉnh VP

86. Lê Anh Quang, ở huyện Mê Linh, là Phó Bí thư huyện ủy Kim Anh

87. Nguyễn Văn Sáu, ở huyện Mê Linh, là Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh

88. Trần Quang Ẩm, sinh năm 1926, ở Đình Chu, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, là Chủ tịch UBND xã. Cán bộ tiền khởi nghĩa

89. Vũ Hữu Đức, sinh năm 1921, ở Văn Quán, huyện Lập Thạch, là Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

90. Nguyễn Khắc Khoan, sinh năm 1929, ở Tứ Yên, huyện Lập Thạch, là Chi cục phó Kiểm lâm  nhân dân tỉnh.

91. Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1929, ở Bàn Giản, huyện Lập Thạch, là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Trưởng ban hợp Hợ tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

92. Nguyễn Văn Phóc (tức Giáo Phóc), sinh năm 1912, ở Kim Hoa, Kim Anh, thị trấn Xuân Hòa, Lập Thạch, là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến huyện Lập Thạch, cán bộ lão thành cách mạng

93. Trần Thị Quê, sinh năm 1927, ở Bàn Giản, huyện Lập Thạch, là Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch

94. Nguyễn Đình Quỳ, sinh năm 1923, ở Văn Quán, huyện Lập Thạch, là Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Phó Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

95. Nguyễn Hồng Sách, sinh năm 1923, ở Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, là Chánh Văn phòng Ty Thương nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

96. Nguyễn Duy Tuế, sinh năm 1927, ở Duy Phiên, huyện Tam Dương và Thái Hà, huyện Lập Thạch, là Bí thư Huyện ủy Lập Thạch

97. Nguyễn Đình Tân, sinh năm 1924, ở Văn Quán, huyện Lập Thạch, là Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch

98. Hoàng Hữu Trĩ, sinh năm 1911, ở Tứ Yên, huyện Lập Thạch, là Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, Chủ nhiệm Công ty thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

99. Hà Văn Tứ, sinh năm 1916, ở Yên Thạch, huyện Lập Thạch, là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, tỉnh Sơn La

100. Trần Kim Thanh, sinh năm 1916, ở Đạo Trù, huyện Lập Thạch, là Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù. Cán bộ Lão thành cách mạng

101. Nguyễn Hữu Kiệm, sinh năm 1931, ở Bàn Giản, huyện Lập Thạch, là Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

102. Trường Khắc Nhạn, sinh năm 1935, ở Đồng Ích, huyện Lập Thạch, là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch

103. Nguyễn Thiệu Vượng, sinh năm 1932, ở Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, là Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch

104. Vũ Văn Kỳ, sinh năm 1924, ở Văn Quán, huyện Lập Thạch, Phó Vụ Viện trưởng - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

105. Hoàng Hiệp, sinh năm 1920, ở Đức Bác, huyện Lập Thạch, là Chủ nhiệm Công ty vận tải (Sở Giao thông vận tải) tỉnh Vĩnh Phúc.


Ảnh gặp mặt đầu tiên ngày 21/2/1997 của Ban liên lạc Cán bộ Vĩnh Phúc

Sổ vàng của Ban liên lạc Cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Thị Tâm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6