Tăng cường công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc

06/10/2021

Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức lại theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang trực tiếp quản lý 43 phông lưu trữ với tổng số 3.186 mét giá tài liệu (tương ứng 150.138 hồ sơ) được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ thời kỳ tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử là một nguồn sử liệu, nguồn tiềm năng thông tin vô tận và quý giá để nghiên về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được vấn đề đó, công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu đã luôn được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Lưu trữ lịch sử.(Ảnh: Danh mục tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Để tài liệu lưu trữ ngày càng phát huy được giá trị, trong những năm qua Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Nội dung tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, trên cơ sở nguồn tài liệu hiện đang được bảo quản đã đáp ứng mục đích và nhu cầu khai thác của các cá nhân và cơ quan, tổ chức. Công tác khai thác tài liệu lưu trữ đã được triển khai với nhiều hình thức như: sử dụng tài liệu tại phòng đọc, công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ, cung cấp bản sao, bản chứng thực tài liệu. Đặc biệt hình thức chủ yếu hiện nay là cung cấp bản sao và chứng thực lưu trữ, trong đó chứng thực lưu trữ là một văn bản có giá trị pháp lý do Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp theo yêu cầu của cá nhân hay cơ quan, tổ chức, trong đó xác nhận một vấn đề, một sự việc được ghi trong tài liệu lưu trữ có kèm theo kí hiệu tra tìm tài liệu. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, sự xuất hiện của loại hình tài liệu mới - tài liệu điện tử đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lưu trữ, việc thực hiện số hóa tài liệu trở thành xu thế tất yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận, sử dụng tài liệu lưu trữ một hiệu quả và nhanh nhất.


(Ảnh: Tài liệu bảo quản tại kho Lưu trữ lịch sử)

Những năm vừa qua số lượng độc giả đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử khai thác tài liệu ngày càng tăng, thực tế đó cho thấy nhu cầu khai thác thông tin từ tài liệu lưu trữ ngày càng phổ biến, ảnh hưởng của tài liệu lưu trữ đối với xã hội ngày càng lớn. Để nâng cao hơn nữa công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, thời gian tới Trung tâm Lưu trữ lịch sử cần tăng cường đổi mới về phương thức hoạt động, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11