Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. 09/05/2022

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2022, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 16/03/2022

Ngày 29/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới 22/12/2021

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 15/07/2021

Sáng ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 22/06/2021

Chiều 18/6/2021, Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2021

Sáng 22/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 11/01/2021

Ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 02/12/2020

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11