Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 09/09/2020

Sáng ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/08/2020

Ngày 23/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND. Quy chế gồm 04 chương, 14 Điều

Điểm mới trong Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ: Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II. 20/07/2020

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu 17/04/2020

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu (ATK) sau cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân nhân dân các xã An toàn khu.

Huyện Vĩnh Tường công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 09/03/2020

Thực hiện Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 5/3/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 về sáp nhập hai xã Phú Thịnh và xã Tân Cương để thành lập xã Tân Phú

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên năm 2019 29/11/2019

Ngày 27/11/2019, Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019

17 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 29/08/2019

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1063/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu của Trung ương trong thời ký kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với 17 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021 08/08/2019

Vĩnh Phúc có 09 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn. Qua rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã

Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 16/07/2019

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập năm 1997 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX ngày 26/11/1996. Tỉnh có 9 huyện, thành phố; 137 xã, phường và thị trấn.

Những điểm mới trong quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ 12/07/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7