Phụ cấp ưu đãi, thu hút đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

22/06/2010
Ngày 22/3/2010, Liên bộ Y tế, Nội vụ, Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 06/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Ngày 22/3/2010, Liên bộ Y tế, Nội vụ, Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 06/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó viên chức, lao động hợp đồng và cán bộ nhân viên Quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế công tác tại các cơ sở y tế Nhà nước ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hoặc cấp bậc quân hàm hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung; được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hoặc cấp bậc quân hàm hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (thời gian được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm). Ngoài ra những đối tượng nêu trên còn được hưởng trợ cấp tham quan học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt, nước sạch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2010, các chế độ được tính hưởng kể từ ngày 15/9/2009.
   Phùng Đình Huân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
 
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12