Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết chuyển các thôn thành các tổ dân phố thuộc phường Nam Viêm và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên

25/06/2018

Chiều 21/6/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI về việc chuyển các thôn thành tổ dân phố thuộc phường Nam Viêm và Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chủ trì.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND thành phố Phúc Yên, lãnh đạo phường Nam Viêm, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên.


Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.
Ảnh: Trường Khanh

Trước khi thành lập phường, xã Tiền Châu và xã Nam Viêm là 2 trong 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên, với các điều kiện về hạ tầng đô thị như: Giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế… được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với các quy hoạch đô thị, các khu đô thị đã hình thành và đi vào hoạt động, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm mạnh, kéo theo sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu lao động (tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn xã Tiền Châu chiếm 78,9%, xã Nam Viêm chiếm 79% tổng số lực lượng lao động)...Hai xã đã đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định.

Ngày 12/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc thông qua đề nghị thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 07/02/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên; theo đó, các thôn thuộc phường Tiền Châu, phường Nam Viêm cần phải được chuyển thành các tổ dân phố cho phù hợp với đơn vị hành chính phường theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, việc chuyển các thôn thành các tổ dân phố trên địa bàn phường Tiền Châu, phường Nam Viêm là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở, giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Nam Viêm có 08 thôn; trong đó thôn có số hộ cao nhất là 402 hộ, thôn có số hộ thấp nhất là 91 hộ (Cả Đoài 402 hộ, Nam Viêm 346 hộ, Cẩm Đông 255 hộ, Cả Đông 246 hộ, Cẩm Đoài 182 hộ, Đồng Cờ 156 hộ, Tân Tiến 135 hộ, Minh Đức 91 hộ).

Xã Tiền Châu có 11 thôn; trong đó, thôn có số hộ cao nhất là 477 hộ, thôn có số hộ thấp nhất là 147 hộ (Phú Thứ 133 hộ, Thôn 2 Đạm Nội 162 hộ, thôn 3 Đạm Nội 328 hộ, Thôn 4 Đạm Nội 284 hộ, Tiền Châu 477 hộ, Kim Tràng 128 hộ, Đạm Xuyên 314 hộ, Thịnh Kỷ 361 hộ, Tiên Non 143 hộ, Đại Lợi 278 hộ, Tân Lợi 91 hộ).

Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI đề nghị chuyển toàn bộ 8 thôn thuộc phường Nam Viêm và 11 thôn của phường Tiền Châu thành các tổ dân phố. Việc chuyển các thôn thành tổ dân phố tại hai phường Nam Viêm và Tiền Châu, thành phố Phúc Yên bảo đảm giữ nguyên hiện trạng về diện tích tự nhiên, quy mô số hộ gia đình.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với sự cần thiết về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc phường Nam Viêm và Tiền Châu, thành phố Phúc Yên theo dự thảo Nghị quyết.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa nhấn mạnh việc chuyển đổi thôn thành tổ dân phố ở phường Tiền Châu và Nam Viêm, thành phố Phúc Yên là cần thiết, đảm bảo đúng với các quy định hiện hành./.

Nguyễn Tiến Thắng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6