Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

26/06/2018

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018, Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI.

* Về báo cáo kết quả Kỳ họp Quốc hội: Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 7 luật và 7 Nghị quyết.

7 Luật đã được thông qua gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Trong đó, một số Luật có nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận như: Luật An ninh mạng yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet tại Việt Nam phải đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu về thông tin người dùng tại Việt Nam…, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao chính thức quy định về nội dung đặt cược thể thao…

7 Nghị quyết được thông qua gồm có: Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Đáng chú ý, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021.

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu tạo lập mô hình phát triển mới mang tính đột phá cho các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi, trồng trọt phát triển; đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

* Về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI: Kỳ họp lần này sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 05 đến 06 tháng 7 năm 2017 dự kiến thông qua 21 báo cáo theo luật định và 9 dự thảo Nghị quyết; thực hiện chương trình thảo luận tại kỳ họp; chương trình giám sát tại kỳ họp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; thực hiện chất vấn tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 8 HDDND tỉnh khóa XVI sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.

Sau khi được nghe báo cáo về các nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh lần này và được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Cử tri các huyện, thành phố đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng thời, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng; an ninh trật tự xã hội; an ninh mạng; quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, đường điện; giám sát việc thực hiện các luật, nhất là Luật Đất đai; sự phiền hà trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính...

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri với tinh thần luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến từ nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Tiến Thắng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11