Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình đề nghị thành lập thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức huyện Bình Xuyên; đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/07/2019

Sáng 2/7/2019, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thẩm định Đề án thành lập 2 thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên; đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Xã Bá Hiến cách trung tâm huyện 5,5 km với diện tích tự nhiên là 12,81 km2, có 4.587 hộ dân, với 20.136 nhân khẩu, quản lý hành chính 14 thôn, 3 khu công nghiệp lớn (KCN Bình Xuyên 2, KCN Bá Thiện, KCN Bá Thiện 2); là vùng được tỉnh lựa chọn để phát triển các cụm, khu công nghiệp để thu hút đầu tư, dịch vụ, thương mại... Cùng với đó, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy sản xuất, thu hút các nguồn nhân lực đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời cũng là đầu mối để giao lưu văn hóa trong và ngoài nước và các vùng lân cận đến với địa phương.

Số lượng công nhân và người lao động được thu hút về làm việc tại các khu công nghiệp ngày một tăng. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 lên đến 867,9 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 2,21%, Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 484,76 tỷ đồng, giảm so với năm 2016 là 3,43%; Giá trị sản xuất trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ là: 257,94 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là: 22,89%; Giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 125,2 tỷ đồng, giảm so với năm 2016 là 8,75%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn của xã là 61,086 tỷ đồng; thu nhập bình quân/người đạt 51,81 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống các công trình hạ tầng như: đường giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân. Các ngành dịch vụ - thương mại tại địa phương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và người lao động trên địa bàn có tiềm năng phát triển.

Xã Đạo Đức có vị trí địa lý nằm gần thành phố Phúc Yên và thị trấn Hương Canh, giao thông thuận lợi có đường quốc lộ 2A, đường trục chính của tỉnh kết nối đi Hà Nội, có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã như: Nhà Máy ống thép Việt Đức, Nhà máy thép Việt Đức, Công ty Ong Tam Đảo,...Cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện của đô thị loại V.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Về nội dung sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ngay từ năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr-TU, theo đó UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Tuy nhiên, do Bộ Nội vụ có chủ trương sửa đổi hướng dẫn về điều kiện sáp nhập thôn, tổ dân phố nên UBND tỉnh tạm dừng trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2018.

Ngay sau khi Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (có hiệu lực từ ngày 20/01/2019), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/02/2019 về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định. UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung công việc liên quan từ việc thống kê số liệu về thôn, tổ dân phố trên địa bàn, tổng hợp các phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, thực hiện quy trình, hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Sau khi rà soát, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 244  thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình dưới 50% so với điều kiện về quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố phải sáp nhập, trong đó: Thành phố Vĩnh Yên có 11; huyện Tam Dương có 20; huyện Yên Lạc có 14; huyện Bình Xuyên có 33; thành phố Phúc Yên có 42; huyện Vĩnh Tường có 11; huyện Lập Thạch có 49; huyện Sông Lô có 52; huyện Tam Đảo có 12 thôn, tổ dân phố.

Đến nay các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố (trong đó có 200  thôn, tổ dân phố thuộc diện bắt buộc phải sáp nhập và 74 thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình trên 50% quy định thuộc diện đủ điều kiện thực hiện sáp nhập) để thành lập 131 thôn, tổ dân phố (giảm được 143 thôn, tổ dân phố). Cụ thể như sau:

Thành phố Vĩnh Yên đề nghị sáp nhập 20 thôn, tổ dân phố (giảm 10 thôn, tổ dân phố).

Huyện Tam Dương đề nghị sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố (giảm 15 thôn, tổ dân phố).

Huyện Yên Lạc đề nghị sáp nhập 15 thôn (giảm 08 thôn); đổi tên 13 thôn.

Huyện Bình Xuyên đề nghị sáp nhập 29 thôn, tổ dân phố (giảm 16 thôn, tổ dân phố).

Thành phố Phúc Yên đề nghị sáp nhập 52 thôn, tổ dân phố (giảm 27 thôn, tổ dân phố); đổi tên 06 tổ dân phố.

Huyện Vĩnh Tường đề nghị sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố (giảm 11 thôn).

Huyện Lập Thạch đề nghị sáp nhập 49 thôn, tổ dân phố (giảm 25 thôn, tổ dân phố).

Huyện Sông Lô đề nghị sáp nhập 56 thôn, tổ dân phố (giảm 30 thôn, tổ dân phố); đổi tên 01 tổ dân phố.

Huyện Tam Đảo đề nghị sáp nhập 02 thôn (giảm 01 thôn, tổ dân phố).

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh cho rằng, việc thành lập thị trấn Bá Hiến, thị trấn Đạo Đức huyện Bình Xuyên là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, đối với nội dung sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đồng chí khẳng định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhưng Sở Nội vụ cùng với các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện trong một thời gian ngắn để đạt được kết quả tổng thể đáng khích lệ. Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ này./.

Nguyễn Tiến Thắng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11