Những điểm mới trong quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ

12/07/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2019, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý:

1. số lượng cán bộ, công chức cấp xã: từ ngày 25/6/2019, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được ấn định như sau:  Loại 1 tối đa là 23 người (trước đây 25 người); Loại 2 tối đa 21 người (trước đây 23 người); Loại 3 tối đa là 19 người (trước đây 21 người). Như vậy, chỉ tiêu giao số lượng cán bộ, công chức  cấp xã giảm 02 người so với số được giao theo loại xã trước đây. UBND cấp tỉnh có thể bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng nêu trên, nhưng phải bảo đảm đúng với chức danh quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với xã, thị trấn bố trí Trưởng công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức nêu trên giảm 01 người.

2. Giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Nghị định 34/2019/NĐ-CP ấn định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  như sau: Loại 1 tối đa không quá 14 người (giảm 08 người); Loại 2 tối đa không quá 12 người (giảm 08 người); Loại 3 tối đa không quá 10 người (giảm 09 người)

3 . Thay đổi cách thức thi tuyển vào công chức cấp xã

Thi tuyển công chức cấp xã từ ngày 25/6/2019 sẽ được tổ chức thành 02 vòng: Vòng 1: Thi trắc nghiệm (có thể thi trên máy tính hoặc thi trên giấy với địa phương chưa có điều kiện thi trên máy tính), nội dung thi gồm: Kiến thức chung và thi Tin học. Nếu thi trên máy tính thì chỉ thi Kiến thức chung.Vòng 2: Thi Nghiệp vụ chuyên ngành (thi theo hình thức phỏng vấn hoặc thi viết về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực hiện công việc).

4. Tuyển thẳng vào công chức cấp xã đối với một số đối tượng

Trước đây, cử nhân có bằng đại học loại giỏi sẽ được miễn thi tuyển vào công chức cấp xã, thay vào đó chỉ phải trải qua xét tuyển. Tuy nhiên, Nghị định 34 đã sửa đổi quy định nêu trên, theo đó các đối tượng này sẽ được tuyển thẳng, không cần qua thi tuyển hay xét tuyển.

Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng được hưởng quyền lợi trên, như: Người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng…

5. Nhiều đối tượng được ưu tiên tuyển dụng vào cấp xã

Theo Nghị định 34, có tới 21 đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển vào công chức cấp xã. Trong đó có một số đối tượng điển hình như: Con thương binh, con liệt sĩ, con bệnh binh, Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ… Các đối tượng nêu trên sẽ được cộng 02 điểm vào điểm của vòng 2.

6. Thay đổi cách tính lương, phụ cấp cho nhiều công chức cấp xã

 Nghị định 34 có một số điều chỉnh về cách tính lương, phụ cấp của nhiều đối tượng cán bộ, công chức cấp xã như sau:

- Cán bộ cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức, ngoài hưởng lương hưu và trợ cấp, được hưởng thêm một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức dang đang đảm nhiệm, không phải đóng bảo hiểm (trước đây chỉ hưởng 90%);

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tại mục 1 nêu trên thì được phụ cấp kiêm nhiệm gồm 50% mức lương bậc 1 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh kiêm nhiệm (trước đây chỉ được 20% mức lương hiện hưởng).

7. Xóa bỏ chế độ phụ cấp theo loại xã

Trước đây, cán bộ theo loại xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) với mức 10%, nếu là cán bộ loại 1 và 5%, nếu là cán bộ loại 2. Tại Nghị định 34: Chế độ phụ cấp này được xóa bỏ.

8. Ấn định mức phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Nghị định 34 quy định mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau: Ngân sách Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 03 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng với các đối tượng: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6