Công tác thi tuyển công chức cấp xã tại huyện Lập Thạch và huyện Tam Dương 29/12/2008

Ngày 28 tháng 12 năm 2008 tại trung tâm huyện lỵ các huyện Lập Thạch và Tam Dương đã diễn ra kỳ thi tuyển công chức cấp xã.

Về việc thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 29/12/2008

Ngày 23 tháng 12 năm 2008 Chính phủ đã có Nghị định số 09/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong việc thực hiện cải cách hành chính 29/12/2008

Thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 khoá X “ Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước” UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tính đến nay trên toàn tỉnh đã có 136/137 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa (còn 01 đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập đang xây dựng đề án).

Tuyển sinh lớp Đại học luật 09/11/2008

Thực hiện Công văn số 4906/UBND-VX3 ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Nội vụ làm việc trực tiếp với Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc mở lớp Đại học tại chức ngành Luật cho cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; Sau khi làm việc cụ thể với Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở Nội vụ triển khai công tác chuẩn bị mở lớp như sau: 1.

Hoàn thành cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2004-2009 tỉnh Vĩnh Phúc 22/10/2008

Cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2004-2009 được tổ chức vào ngày 28/9/2008 ở phường Xuân Hòa, phường Đồng Xuân (thị xã Phúc Yên); xã Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn (huyện Lập Thạch) thành công tốt đẹp.

Về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 02/10/2008

Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã, nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức cho nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã 28/09/2008

Thực hiện Kế hoạch số 3851/KH-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2004-2009, ngày 23/9/2008 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã cho phường Xuân Hòa, phường Đồng Xuân thị xã Phúc Yên; xã Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn huyện Lập Thạch, là những đơn vị được bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2004-2009.

Nhìn lại 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở Sở Nội vụ 21/09/2008

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định việc mở rộng dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Công tác chuẩn bị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2009 (bầu ngày 28/9/2008) 21/09/2008

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 21/8/2008 của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2004-2009; chuẩn bị cho cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND ở phường Xuân Hoà, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên; xã Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn - huyện Lập Thạch diễn ra ngày 28/9/2008.

Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cở sở xã, phường, thị trấn và một số giải pháp 21/09/2008

Trong hệ thống hành chính 4 cấp ở nước ta xã, phường, thị trấn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6