Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ- TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/08/2016

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 4956/UBND-TH1 triển khai Quyết định số 897/QĐ- TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 29/07/2016

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực về thực hành dân chủ, đưa dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trở thành một nếp văn hóa tại các cơ quan, đơn vị;

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, quyết liệt, kịp thời và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 03/06/2016

Ngày 15/5/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới Công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 19/05/2016

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 01/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, sáng 18/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Vĩnh Phúc 06/05/2016

Thực hiện Kế hoạch số 1119/KH-UBTVQH13, ngày 13/4/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 25/04/2016

Sáng 23/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc họp đánh giá tiến độ, kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 13/04/2016

Chiều ngày 08/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh) báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. 07/04/2016

Ngày 25/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/QĐ-TTg ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND 07/04/2016

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7