UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư 05/09/2016

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 5669/UBND-TH1 triển khai thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 03-KL/TW

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ. 12/08/2016

Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng nêu trên. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng).

Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ- TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/08/2016

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 4956/UBND-TH1 triển khai Quyết định số 897/QĐ- TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 29/07/2016

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực về thực hành dân chủ, đưa dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trở thành một nếp văn hóa tại các cơ quan, đơn vị;

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, quyết liệt, kịp thời và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 03/06/2016

Ngày 15/5/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới Công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 19/05/2016

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 01/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, sáng 18/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Vĩnh Phúc 06/05/2016

Thực hiện Kế hoạch số 1119/KH-UBTVQH13, ngày 13/4/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 25/04/2016

Sáng 23/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc họp đánh giá tiến độ, kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 13/04/2016

Chiều ngày 08/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh) báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11