Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 11/01/2021

Ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 02/12/2020

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 19/11/2020

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 15/10/2020

Sáng ngày 14/10/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 09/09/2020

Sáng ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/08/2020

Ngày 23/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND. Quy chế gồm 04 chương, 14 Điều

Điểm mới trong Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ: Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II. 20/07/2020

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu 17/04/2020

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu (ATK) sau cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân nhân dân các xã An toàn khu.

Huyện Vĩnh Tường công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 09/03/2020

Thực hiện Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 5/3/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 về sáp nhập hai xã Phú Thịnh và xã Tân Cương để thành lập xã Tân Phú

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên năm 2019 29/11/2019

Ngày 27/11/2019, Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6