Trả lời ý kiến về thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 với UBND các huyện, thành, thị.

07/07/2013
Ngày 04/7 và 05/7/2012, Sở Nội vụ nhận được văn bản Số 578/UBND-NV của UBND huyện Lập Thạch; văn bản số 852/UBND-NV của UBND huyện Vĩnh Tường; văn bản số 640/UBND-NV của UBND thành phố Vĩnh Yên có ý kiến liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.

Ngày 05/7/2013, đại diện Sở Nội vụ ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Công văn số 713/SNV-XDCQ về việc thực hiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2013. Tại Công văn này Sở Nội vụ có ý kiến với UBND các huyện, thành, thị một số vấn đề như sau:

1. Theo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 21/3/2013 của Sở Nội vụ thì Sở Nội vụ chỉ thẩm định, phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển đề nghị tuyển dụng của UBND các huyện, thành, thị; không có quy định Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển, do đó Sở Nội vụ không thẩm định, phê duyệt danh sách này. UBND các huyện, thành, thị căn cứ hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 21/3/2013 của Sở Nội vụ để xác định những người đủ điều kiện dự thi và công khai theo quy định.

2. Việc hướng dẫn ôn thi: Theo quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND tỉnh thì việc hướng dẫn ôn thi là nhiệm vụ của các Hội đồng tuyển dụng. Đề nghị các huyện, thành, thị chủ động thực hiện theo quy chế và văn bản số 483/SNV-XDCQ ngày 15/5/2013, văn bản số 695/SNV-XDCQ ngày 04/7/2013 của Sở Nội vụ.

3. Về thời gian tổ chức thi tuyển: Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác Thi đua Khen thưởng khối huyện, thành, thị tổ chức ngày 03/7/2013 với thành phần tham dự có Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành, thị, Sở Nội vụ đã nêu vấn đề lùi thời gian tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 để xin ý kiến, các lãnh đạo UBND tham dự Hội nghị đều nhất trí thực hiện theo đúng kế hoạch đã thông báo, không lùi ngày thi. Vì vậy, ngày thi vẫn được tiến hành vào 20/7 và 21/7/2013 như kế hoạch.

(Để xem chi tiết Công văn đề nghị tổ chức, công dân truy cập tại đây: file tải về)
 
Trên đây là trả lời ý kiến của Sở Nội vụ với UBND các huyện, thành thị về một số vấn đề có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2013./.

Ban biên tập Website
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7