Công tác in sao đề thi công chức cấp xã năm 2013

17/07/2013
Để công tác in sao đề thi cho kỳ thi tuyển công chức cấp xã được tiến hành thống nhất, đảm bảo chặt chẽ và bảo mật, Ngày 17/7/2013, đại diện Sở Nội vụ ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Công văn số 755/SNV-XDCQ về việc in sao đề thi công chức cấp xã năm 2013. Tại Công văn này đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Việc thành lập Ban in sao đề thi:

Mỗi Hội đồng tuyển dụng thành lập một Ban in sao đề thi, gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, Thư ký và Uỷ viên. Ban in sao đề thi là những người không có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột và anh, chị em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi.

Lực lượng bảo vệ: Là cán bộ công an cấp huyện.

2. Địa điểm in sao đề thi: Chọn địa điểm an toàn, biệt lập và được cách ly, bảo vệ trong suốt quá trình in sao đề thi cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi.
 
3. Bảo quản đề thi trước khi thi:

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiếp nhận đề thi gốc còn nguyên niêm phong từ Sở Nội vụ; quy định thời gian in sao đề thi, số lượng đề thi in sao, chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho Trưởng Ban in sao đề thi; tiếp nhận hoặc ủy quyền cho người khác tiếp nhận đề thi in sao đã được niêm phong; tổ chức chuyển đề thi đã được niêm phong đến Ban coi thi; đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi trong quá trình vận chuyển.  

4. Nhiệm vụ của Ban in sao đề thi:

Tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc còn nguyên niêm phong do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề thi;
In sao đề thi các môn theo số lượng được giao và niêm phong đề thi cho từng phòng thi;

Tổ chức in sao đề thi theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ; in sao đề thi lần lượt cho từng môn thi theo lịch thi, in sao xong, vào bì, niêm phong, đóng gói đến từng phòng thi, thu dọn sạch sẽ, sau đó mới chuyển sang in sao đề thi của môn tiếp theo;

Chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

5. Nguyên tắc làm việc của Ban in sao đề thi:

Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi mở niêm phong đề thi gốc đến khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi. Quy định này là không bắt buộc đối với Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND cấp huyện với điều kiện Chủ tịch Hội đồng không tiếp xúc với đề thi kể từ khi bắt đầu mở niêm phong bì đựng đề thi.

Người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, phải đeo phù hiệu riêng và không được dùng điện thoại hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc cá nhân nào khác. Trong trường hợp cần thiết, chỉ Trưởng Ban in sao đề thi mới được liên hệ bằng điện thoại cố định duy nhất của Ban in sao đề thi dưới sự giám sát của công an. Máy móc và thiết bị tại khu vực cách ly in sao đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực đó sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.

Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình in sao, Trưởng Ban in sao đề thi phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng để Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Sở Nội vụ có phương án xử lý.

Trên đây là một số nội dung về việc sao in đề thi công chức cấp xã năm 2013. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã các huyện, thành, thị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết./.

   Ban biên tập Website      Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7