Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên năm 2019

29/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 3106/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Ngày 27/11/2019, Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019 cho 172 học viên là Bí thư Đoàn thanh niên các sở, ban, ngành; các xã, phường, thị trấn; Công chức Phòng Nội vụ các huyện, thành phố phụ trách công tác thanh niên.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Trưởng Bộ môn Khoa quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính quốc gia truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên và công tác thanh niên, gồm:

- Phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thanh niên và thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên;

- Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình, đề án, dự án, kỹ năng phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác thanh niên;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật cho thanh niên và công tác thanh niên.

Với những nội dung được giảng viên truyền đạt sẽ giúp cho Bí thư Đoàn thanh niên các sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn; Công chức phụ trách công tác thanh niên UBND các huyện, thành phố bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tế để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5