Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu

17/04/2020

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu (ATK) sau cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân nhân dân các xã An toàn khu.

Chỉ thị đã đề ra các mục tiêu: Tiếp tục thực hiện Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng từ năm 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135); Hoàn thành việc xây dựng các chính sách: Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK; Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành) thực hiện từ năm 2021 trở đi.

Bên cạnh đó, tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, Thủ tướng cũng đưa ra một số các nhiệm vụ cần thực hiện, cụ thể:

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách mới gồm: Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành); Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng.

- Tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Chỉ thị số 14/CT-TTg 2020 được ban hành với mục đích kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của nhân dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng; là cơ sở để bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Vĩnh Phúc là tỉnh có 17 xã, thị trấn được công nhận An toàn khu (theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ) là đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7