Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

09/09/2020

Sáng ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc gồm các đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đồng chí là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và phòng Nội vụ.


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc.

Về triển khai thực hiện Dự án 513, đến nay Bộ Nội vụ đã thẩm định và ban hành Quyết định công nhận sản phẩm Dự án 513 của 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ điều kiện đưa vào sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia; giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh còn vướng mắc do lịch sử để lại. Bộ Tài chính đã hướng dẫn và phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo để triển khai thực hiện Dự án cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp bản đồ nền địa hình Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 đã được chuyển vẽ nội nghiệp đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật. Trong đó tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

Về thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ đến nay các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị. Tỉnh Vĩnh Phúc đã sắp xếp 02 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 01 xã (sắp xếp xã Tân Cương, xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường). Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện; 136 đơn vị hành chính cấp xã.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Dự án 513 và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021. Để tiếp tục thực hiện Dự án 513 đối với một số địa phương còn tồn tại, vướng mắc chưa thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ 364 và hiện trạng quản lý chưa được kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo ra hạn thực hiện Dự án 513. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát những đơn vị không đủ tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên không đạt 50% theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, đồng thời đề nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6