Thông báo Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026

19/02/2021

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:  

1. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021.

Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. 

2. Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc).

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Mẫu hồ sơ ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử 

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia (gồm các mẫu từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu số 05/HĐBC-QH) 

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia (gồm các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 10/HĐBC-HĐND)

- Việc nộp hồ sơ ứng cử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia cụ thể:

+ Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh.

+ Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. 

(Có mẫu hồ sơ ứng cử Đại biều Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân kèm theo)

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10