Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

Chiều 18/6/2021, Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố; các đồng chí là Trưởng, phó các Tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Với việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo kịp thời và có các kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong ngày bầu cử, 100% tổ bầu cử tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định, bảo đảm trang trọng, theo luật định. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,41% và là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây. Thành phố Vĩnh Yên là đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cấp huyện, đạt 99,95%; toàn tỉnh có 858/1.103 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử. Kết quả: tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.337 đại biểu HĐND cấp xã. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã phát biểu, đánh giá và chỉ đạo trong đó nhấn mạnh cuộc bầu cử thành công là do cấp ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã kịp thời quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học và hiệu quả. Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ. Tại hội nghị đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trúng cử cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị và lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, của nhân dân; cụ thể hóa bằng hành động, nói đi đôi với làm để thực hiện những điều đã hứa, giữ trọn niềm tin trong nhân dân; hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đồng chí  Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí  Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc về kết quả và những thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho những người trúng cử; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND để bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND các cấp đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định.

Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11