Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15/07/2021

Sáng ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và tại các điểm cầu tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Hội nghị đại diện Hội đồng Bầu cử quốc, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia; báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ; báo cáo tổng kết công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hộ khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Gia Lai tham luận tại hội nghị.

Theo đánh giá của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt 99,6% thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm, lòng yêu nước, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng; tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trúng cử là người dân tộc thiểu số, phụ nữ; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Cuộc bầu cử với quy mô lớn được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm quý báu này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, khơi dậy trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11