Vĩnh Phúc quan tâm đến chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tình hình dịch Covid-19 (06/10/2021)

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.