Về việc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3014/BNV-TCBC

09/07/2018

File đính kèm

Tháng 9, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12