Về việc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3014/BNV-TCBC

09/07/2018

File đính kèm

Tháng 11, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8