Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hàng III lên hạng II tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

27/08/2018
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7