Về việc tham gia góp ý vào hồ sơ dự thảo Quy định phân cấp về quản lý biên chế, CBCCVC

08/11/2018
Tháng 1, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5