về việc thống kê số liệu biên chế và phân bổ biên chế, hợp đồng theo NĐ 68/CP năm 2020.

16/04/2020
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11