Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đối với các chi tiêu thuộc Sở Nội vụ

26/11/2021
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11