Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự xét tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phuc năm 2021 đối với ính viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

03/12/2021
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11