Thông báo thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

20/01/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11