Thong báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2 và kết quả phỏng vấn đối với trường hợp 02 thí sinh có điểm vòng 02 bằng nhau

12/05/2022
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11