Về việc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3014/BNV-TCBC

09/07/2018

File đính kèm

Tháng 2, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9