Về việc thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức

25/10/2018
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8