Về việc thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức

25/10/2018
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9