Về việc tham gia góp ý vào hồ sơ dự thảo Quy định phân cấp về quản lý biên chế, CBCCVC

08/11/2018
Tháng 11, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8