Về việc thống kê số lượng về trường học, lớp, học sinh số người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

14/07/2020
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7