Thông báo về việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đối với các chỉ tiêu thuộc Sở Nội vụ

15/11/2021
Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11