Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

20/12/2021
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11