Kế hoạch Thi nâng ngạch CCVC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (từ ngạch Nhân viên lên ngạch Cán sự, từ ngạch Cán sự lên ngạch Chuyên viên, từ ngạch Kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên, từ ngạch Văn thư viên trung cấp lên ngạch Văn thư viên)

23/12/2021
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11