Thóng báo bổ sung danh sách 14 trường hợp không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch Kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường

14/01/2022
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11