Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

01/04/2019
SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 

Địa chỉ cơ quan: Số 38, đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.  

Điện thoại: 0211. 3 862.522, 0211. 3 862.521.  

Fax: 0211. 3 862.522.

Email:sonv@vinhphuc.gov.vn; sonoivuvp@gmail.com

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

  

 

Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
LÃNH ĐẠO SỞ
Bùi Thị Thu Hằng
 
 
Giám đốc Sở 
3.845.834
hangbtt@vinhphuc.gov.vn
Trần Văn Hoà
Phó Giám đốc Sở
3.847.214
hoatv2@vinhphuc.gov.vn
Hoàng Thanh

Phó Giám đốc Sở
3.530.678 thanhh@vinhphuc.gov.vn
  
VĂN PHÒNG SỞ
ĐT: 0211.3862.521 - FAX: 0211.3862.522
 

Lại Quang Huy
Chánh Văn phòng
3.716.262
huylq@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

Lê Văn Tiện
Trưởng phòng 3 862.375 tienlv@vinhphuc.gov.vn
 
THANH TRA SỞ
 

Nguyễn Văn Quân
Chánh Thanh tra
 3.841.771
quannv@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 

Trần Thị Thúy
Trưởng phòng
3.862.376
thuytt@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
 

Nguyễn Hữu Tuấn
Trưởng phòng 3.712.928  tuannh@vinhphuc.gov.vn
 
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
ĐT: 02113.721.819
 
Trần Văn Sửu
Chi Cục trưởng
3.712.648
suutv@vinhphuc.gov.vn


Kim Nam Thụ

Phó Chi cục trưởng

3.710.863
thukn@vinhphuc.gov.vn

Hoàng Anh Đào
Giám đốc TTLTLS 3.717.821   daoha@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Ngọc Phúc Trưởng phòng TH - HC  3.710.259 phucnn@vinhphuc.gov.vn
Tạ Thị Tâm
Trưởng phòng QLVTLT
 3.316.199 tamtt@vinhphuc.gov.vn
 
BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
ĐT: 0211.3722. 089
 

Trần Tuấn Anh

Trưởng ban
3.721.822
anhtt@vinhphuc.gov.vn

Phí Lâm Hùng
Phó Trưởng ban  3.710.138 hungpl@vinhphuc.gov.vn
Đỗ Đức Toàn Trưởng phòng TH - HC 3.711.299 toandd3@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Thơm
Trưởng phòng NV 1
 3.722.088 thomntm@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Thành Long
Trưởng phòng NV 2
 3.710.138 longnt2@vinhphuc.gov.vn
 
BAN TÔN GIÁO
ĐT: 0211.3846.475
 

Nguyễn Văn Toản
P. Trưởng ban  3.656.238 Toannv@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Hương Lan
P. Trưởng ban  3.712.719 lannth@vinhphuc.gov.vn
Trần Thu Hiền Trưởng phòng TH - HC  3.846.475 hientt2@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Anh Phương
Trưởng phòng NV 1
 3.728.012 phuongna@vinhphuc.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7