Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

26/09/2011
SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 

Địa chỉ cơ quan: Số 38, đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.  

Điện thoại: 0211. 3 862.522, 0211. 3 862.521.  

Fax: 0211. 3 862.522.

Email:sonv@vinhphuc.gov.vn; sonoivuvp@gmail.com

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

  

 

Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan
LÃNH ĐẠO SỞ
Bùi Thị Thu Hằng
 
 
Giám đốc Sở 
0983.330.274

Nguyễn Thanh Quang
 
Phó Giám đốc Sở
Trưởng Ban Tôn giáo
0913.391.022 3.712.262
Trần Văn Hoà
Phó Giám đốc Sở
0983.048.469
3.847.214
  
VĂN PHÒNG SỞ
ĐT: 0211.3862.521 - FAX: 0211.3862.522
 

Lại Quang Huy
Chánh Văn phòng
0903.206.061
3.716.262
 
PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

Lê Văn Tiện
Trưởng phòng
0974.176.968
3.716.261
 
PHÒNG  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
 

Nguyễn Văn Toản
Trưởng phòng 0945.965.959 3 862.375
 
THANH TRA SỞ
 

Nguyễn Văn Quân
Q. Chánh Thanh tra
 
3.841.771
 
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 

Trần Thị Thúy
Trưởng phòng
0983.310.630
3.862.376
 
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
 

Nguyễn Hữu Tuấn
Trưởng phòng 0984.575.585 3.712.928
 
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
ĐT: 02113.721.819
 
Trần Văn Sửu
Chi Cục trưởng
0913.391.018
3.712.648


Kim Nam Thụ
Phó Chi cục trưởng

0913.088.125
3.710.863

Hoàng Anh Đào
Giám đốc TTLTLS 0168.680.6787 3.717.821
Nguyễn Ngọc Phúc Trưởng phòng TH - HC 0169.3395.669 3.710.259
Tạ Thị Tâm
Trưởng phòng QLVTLT
0977.604.538 3.316.199
 
BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
ĐT: 0211.3722. 089
 

Trần Tuấn Anh

Trưởng ban
0913.061.897
3.721.822

Phí Lâm Hùng
Phó Trưởng ban 0912.041.060 3.710.138
Đỗ Đức Toàn Trưởng phòng TH - HC 0976.378.688 3.711.299
Nguyễn Thị Minh Thơm
Trưởng phòng NV 1
0915.234.246 3.722.088
Nguyễn Thành Long
Trưởng phòng NV 2
0982.209.234 3.710.138
 
BAN TÔN GIÁO
ĐT: 0211.3846.475
 

Hoàng Văn Huân
P. Trưởng ban
0906.289.261
3.712.719
Trần Thu Hiền Trưởng phòng TH - HC 0977.659.650 3.846.475
Nguyễn Anh Phương
Trưởng phòng NV 1
0988.569.296 3.728.012
Nguyễn Thị Hương Lan
Trưởng phòng NV 2
0911.436.065
3.656.238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9