Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

01/06/2021
SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 

Địa chỉ cơ quan: Số 38, đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.  

Điện thoại: 0211. 3 862.522, 0211. 3 862.521.  

Fax: 0211. 3 862.522.

Email:sonv@vinhphuc.gov.vn; sonoivuvp@gmail.com

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

  

 

Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
LÃNH ĐẠO SỞ
Nguyễn Phú Sơn
 
 
TUV, Giám đốc Sở 
3.845.834
sonnp@vinhphuc.gov.vn
Trần Văn Hòa

Phó Giám đốc Sở
3.847.214
hoatv2@vinhphuc.gov.vn
Hoàng Thanh

Phó Giám đốc Sở
3.530.678 thanhh@vinhphuc.gov.vn

Trần Tuấn Anh

Phó Giám đốc Sở

3.721.822 anhtt@vinhphuc.gov.vn
  
VĂN PHÒNG SỞ
ĐT: 0211.3862.521 - FAX: 0211.3862.522
 

Lại Quang Huy
Chánh Văn phòng
3.716.262
huylq@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
 

Lê Văn Tiện
Trưởng phòng 3 862.375 tienlv@vinhphuc.gov.vn
PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trần Ngọc Nam
Phó Trưởng phòng Phụ trách
3 712.648  
 
THANH TRA SỞ
 

Nguyễn Văn Quân
Chánh Thanh tra
 3.841.771
quannv@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 

Trần Thị Thúy
Trưởng phòng
3.559.589
thuytt@vinhphuc.gov.vn
 
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ
 

Nguyễn Hữu Tuấn
Trưởng phòng 3.712.928  tuannh@vinhphuc.gov.vn
 
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
ĐT: 02113.721.819
 


Kim Nam Thụ

P. Giám đốc
3.710.863
thukn@vinhphuc.gov.vn

Hoàng Anh Đào
P. Giám đốc
3.717.821   daoha@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Ngọc Phúc

Trưởng phòng
HC - TH

 3.710.259 phucnn@vinhphuc.gov.vn
Tạ Thị Tâm
P. Trưởng phòng Nghiệp vụ
  tamtt@vinhphuc.gov.vn
 
BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
ĐT: 0211.3722. 089
 

Phí Lâm Hùng
Phó Trưởng ban  3.710.138 hungpl@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Thành Long
Trưởng phòng
  HC - TH
3.711.299 longnt2@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Thơm
Trưởng phòng nghiệp vụ
 3.722.088 thomntm@vinhphuc.gov.vn
 
BAN TÔN GIÁO
ĐT: 0211.3846.475
 

Nguyễn Văn Toản
P. Trưởng ban  3.656.238 Toannv@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Hương Lan
P. Trưởng ban  3.712.719 lannth@vinhphuc.gov.vn
Trần Thu Hiền Trưởng phòng
  HC- TH
 3.846.475 hientt2@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Anh Phương
Trưởng phòng
Nghiệp vụ
 3.728.012 phuongna@vinhphuc.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11